When should you do a plumbing renovation?

Articles on housing, plumbing repairs, energy, renovation and single-family homes, produced by Hausoturva.

When should you do a plumbing renovation?

Articles on housing, plumbing repairs, energy, renovation and single-family homes, produced by Hausoturva.

”Milloin pitää tehdä putkiremontti?” Tämä kysymys esitetään mielestämme aivan liian harvoin. Valitettavasti ihmisillä on tapana olla ajattelematta asioita, jotka eivät jatkuvasti vaadi heiltä huomiota. Putkien kunto on kuin kouluesimerkki tästä – usein putkiston kuntoon reagoidaan vasta, kun jotain tapahtuu. Valitettavasti tämä tapahtuma voi olla vesivahinko, jolloin reagointi on jo liian myöhäistä.

Kysymykseen vastaamisessa meitä auttaa valtavasti Finanssialan keskusliiton vuotovahinkoselvitys. Selvityksen tilastojen mukaan aihe on ajankohtainen koko Suomelle, sillä vuosittainen vuotovahinkojen määrä on kasvanut selkeästi viime vuosikymmenten aikana. Kun 80-luvun lopussa vuotoja sattui noin 20 000 kappaletta vuodessa, 2010-luvun alussa lukema oli jo lähes kaksinkertainen.

Putken materiaalilla on väliä

Finanssiliiton selvityksen mukaan vuotaneiden putkien materiaali oli yleisimmin kuparia, rautaa tai terästä. Muoviputken vuotoriski on taas tilaston valossa huomattavasti pienempi näihin materiaaleihin verrattuna. Myös LVIturvan kokemuksen perusteella vanhat metallista valmistetut putket ovat tyypillisesti alttiita vesivahingoille. Putkien materiaali kannattaa siis ottaa huomioon, kun arvioit putkiremontin ajankohtaisuutta: jos putkesi ovat metallia, riski on suurempi.

Milloin putkiremontti?

Edellä mainitun selvityksen mukaan kylmän käyttövesiputkiston riski aiheuttaa vuoto jakaantuu melko tasaisesti eri putkiston ikävuosille. Lämpimän käyttövesiputkiston riski taas painottuu selkeämmin ikävuosihaarukkaan 23-30. Kannattaa siis olla tarkkana, kun käyttövesiputkien ikä lähenee näitä lukemia.

Viemäriputkiston osalta vuotovahinkoselvitys paljastaa, että putkien vuotoriski kasvaa merkittävästi, kun ne saavuttavat 20 vuoden iän. Kun taas ikä lähenee 40 vuotta, on riski jo erittäin suuri.

Vuotaneiden lämpöverkkoputkien ikäjakauma on suhteellisen tasainen. Milloin lämmitysputket tulee uusia? Tilaston valossa yleisin ikä on 43 vuotta, ja toiseksi yleisin 25 vuotta. Lämpöverkon kuntoon on siis syytä kiinnittää huomiota, kun putkien ikä on noin 20 vuotta.

Näihin tietoihin perustuen voidaan tehdä nyrkkisääntö, että kodin putket säilyvät hyväkuntoisina 20 vuotta. Putkiston 20 vuoden iässä ei välttämättä tarvitse tehdä remonttia, mutta silloin on hyvä tarkistaa sen kunto. Mikäli omakotitalossa on vanhat metalliputket tai on muita syitä huoleen, kannattaa hyödyntää LVIturvan tarjoama maksuton kuntokartoitus. Kartoituksen tulosten perusteella voidaan tehdä arvio putkiremontin ajankohtaisuudesta.

Finanssialan keskusliiton vuotovahinkoselvitys

Kysymykseen vastaamisessa meitä auttaa valtavasti Finanssialan keskusliiton vuotovahinkoselvitys. Selvityksen tilastojen mukaan aihe on ajankohtainen koko Suomelle, sillä vuosittainen vuotovahinkojen määrä on kasvanut selkeästi viime vuosikymmenten aikana. Kun 80-luvun lopussa vuotoja sattui noin 20 000 kappaletta vuodessa, 2010-luvun alussa lukema oli jo lähes kaksinkertainen.

Putken materiaalilla on väliä

Finanssiliiton selvityksen mukaan vuotaneiden putkien materiaali oli yleisimmin kuparia, rautaa tai terästä. Muoviputken vuotoriski on taas tilaston valossa huomattavasti pienempi näihin materiaaleihin verrattuna. Myös LVIturvan kokemuksen perusteella vanhat metallista valmistetut putket ovat tyypillisesti alttiita vesivahingoille. Putkien materiaali kannattaa siis ottaa huomioon, kun arvioit putkiremontin ajankohtaisuutta: jos putkesi ovat metallia, riski on suurempi.

Milloin putkiremontti?

Edellä mainitun selvityksen mukaan kylmän käyttövesiputkiston riski aiheuttaa vuoto jakaantuu melko tasaisesti eri putkiston ikävuosille. Lämpimän käyttövesiputkiston riski taas painottuu selkeämmin ikävuosihaarukkaan 23-30. Kannattaa siis olla tarkkana, kun käyttövesiputkien ikä lähenee näitä lukemia.

Viemäriputkiston osalta vuotovahinkoselvitys paljastaa, että putkien vuotoriski kasvaa merkittävästi, kun ne saavuttavat 20 vuoden iän. Kun taas ikä lähenee 40 vuotta, on riski jo erittäin suuri.

Vuotaneiden lämpöverkkoputkien ikäjakauma on suhteellisen tasainen. Milloin lämmitysputket tulee uusia? Tilaston valossa yleisin ikä on 43 vuotta, ja toiseksi yleisin 25 vuotta. Lämpöverkon kuntoon on siis syytä kiinnittää huomiota, kun putkien ikä on noin 20 vuotta.

Näihin tietoihin perustuen voidaan tehdä nyrkkisääntö, että kodin putket säilyvät hyväkuntoisina 20 vuotta. Putkiston 20 vuoden iässä ei välttämättä tarvitse tehdä remonttia, mutta silloin on hyvä tarkistaa sen kunto. Mikäli omakotitalossa on vanhat metalliputket tai on muita syitä huoleen, kannattaa hyödyntää LVIturvan tarjoama maksuton kuntokartoitus. Kartoituksen tulosten perusteella voidaan tehdä arvio putkiremontin ajankohtaisuudesta.

Finanssialan keskusliiton vuotovahinkoselvitys

Articles published by Hausoturva

Taloturva publishes useful information on housing, living and especially on single-family housing.

Taloturva is the number one provider of plumbing repairs for detached houses in Finland, and we can have your house repaired in 3 days, and you don’t have to move out.

We also carry out free drainage surveys in private houses, because we want to prevent water damage in Finland. Do you know the condition of the plumbing in your house?

Subscribe to our free tips magazine

In the tipsheet you will find information on plumbing repairs, single-family housing and related costs.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Leave a request for a quote in 25 seconds

Is your private house in need of a plumbing repair or maintenance? Ask us for a quote, you won’t be disappointed!

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.