När ska man göra en VVS-renovering?

Artiklar om bostäder, VVS-reparationer, energi, renovering och enfamiljshus, producerade av Hausoturva.

När ska man göra en VVS-renovering?

Artiklar om bostäder, VVS-reparationer, energi, renovering och enfamiljshus, producerade av Hausoturva.

“När ska jag göra en VVS-reparation?” Vi tycker att den frågan ställs alldeles för sällan. Tyvärr tenderar människor att inte tänka på saker som inte ständigt kräver deras uppmärksamhet. Rörens skick är ett typexempel på detta – ofta uppmärksammas rörens skick först när något händer. Tyvärr kan denna händelse vara en vattenskada, och då är det för sent att reagera.

För att hjälpa oss att besvara denna fråga är Financial Services Confederations läckagerapport till enorm hjälp. Enligt rapportens statistik är ämnet aktuellt för hela Finland, eftersom det årliga antalet utsläpp har ökat tydligt under de senaste årtiondena. I slutet av 1980-talet var antalet läckor cirka 20 000 per år, men i början av 2010-talet hade siffran nästan fördubblats.

Rörets material har betydelse

Enligt en undersökning av Financial Association var materialet i de läckande rören oftast koppar, järn eller stål. Risken för läckage av plaströr är återigen betydligt lägre i ljuset av statistiken jämfört med dessa material. Baserat på erfarenheterna från HVAC Security är gamla metallrör dessutom vanligtvis känsliga för vattenskador. Det är därför värt att ta hänsyn till materialet i rören när du bedömer om renoveringen är aktuell: om rören är av metall är risken högre.

När är en rörledningsreparation?

Enligt ovanstående studie är risken för läckage i kallvattenröret ganska jämnt fördelad över rörets olika åldrar. Risken för varmvattenrör är däremot tydligare koncentrerad till åldersgruppen 23-30 år. Därför bör du vara försiktig när åldern på dina vattenledningar närmar sig dessa siffror.

För avloppsrör visar läckageundersökningen att risken för läckage ökar betydligt när rören är 20 år gamla. Men när du närmar dig 40-årsåldern är risken redan mycket hög.

Åldersfördelningen för läckande värmenätsrör är relativt jämn. När bör värmerören bytas ut? Statistiken visar att den vanligaste åldern är 43 år och den näst vanligaste är 25 år. Skicket på värmenätet är därför värt att uppmärksamma när rören är cirka 20 år gamla.

Baserat på denna information kan man göra en tumregel om att rören i ditt hem kommer att vara i gott skick i 20 år. Vid 20 års ålder är det inte säkert att rörsystemet behöver repareras, men det är en bra idé att kontrollera dess skick. Om du har gamla metallrör eller andra skäl till oro bör du dra nytta av den kostnadsfria konditionsundersökning som HVAC Security erbjuder. Baserat på resultaten av undersökningen kan en bedömning göras av hur lägligt det är att genomföra en rörrenovering.

Finansbranschens Centralförbund Läckagerapport

För att hjälpa oss att besvara denna fråga är Financial Services Confederations läckagerapport till enorm hjälp. Enligt rapportens statistik är ämnet aktuellt för hela Finland, eftersom det årliga antalet utsläpp har ökat tydligt under de senaste årtiondena. I slutet av 1980-talet var antalet läckor cirka 20 000 per år, men i början av 2010-talet hade siffran nästan fördubblats.

Rörets material har betydelse

Enligt en undersökning av Financial Association var materialet i de läckande rören oftast koppar, järn eller stål. Risken för läckage av plaströr är återigen betydligt lägre i ljuset av statistiken jämfört med dessa material. Baserat på erfarenheterna från HVAC Security är gamla metallrör dessutom vanligtvis känsliga för vattenskador. Det är därför värt att ta hänsyn till materialet i rören när du bedömer om renoveringen är aktuell: om rören är av metall är risken högre.

När är en rörledningsreparation?

Enligt ovanstående studie är risken för läckage i kallvattenröret ganska jämnt fördelad över rörets olika åldrar. Risken för varmvattenrör är däremot tydligare koncentrerad till åldersgruppen 23-30 år. Därför bör du vara försiktig när åldern på dina vattenledningar närmar sig dessa siffror.

För avloppsrör visar läckageundersökningen att risken för läckage ökar betydligt när rören är 20 år gamla. Men när du närmar dig 40-årsåldern är risken redan mycket hög.

Åldersfördelningen för läckande värmenätsrör är relativt jämn. När bör värmerören bytas ut? Statistiken visar att den vanligaste åldern är 43 år och den näst vanligaste är 25 år. Skicket på värmenätet är därför värt att uppmärksamma när rören är cirka 20 år gamla.

Baserat på denna information kan man göra en tumregel om att rören i ditt hem kommer att vara i gott skick i 20 år. Vid 20 års ålder är det inte säkert att rörsystemet behöver repareras, men det är en bra idé att kontrollera dess skick. Om du har gamla metallrör eller andra skäl till oro bör du dra nytta av den kostnadsfria konditionsundersökning som HVAC Security erbjuder. Baserat på resultaten av undersökningen kan en bedömning göras av hur lägligt det är att genomföra en rörrenovering.

Finansbranschens Centralförbund Läckagerapport

Artiklar publicerade av Hausoturva

Taloturva publicerar användbar information om bostäder, boende och särskilt om enfamiljshus.

Taloturva är den främsta leverantören av VVS-reparationer för småhus i Finland, och vi kan reparera ditt hus på 3 dagar, utan att du behöver flytta ut.

Vi utför också kostnadsfria dräneringsundersökningar i privata hus, eftersom vi vill förhindra vattenskador i Finland. Vet du i vilket skick rören i ditt hus är?

Prenumerera på vår kostnadsfria tips-tidning

I tipsbladet hittar du information om VVS-reparationer, enfamiljshus och relaterade kostnader.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Lämna en offertförfrågan på 25 sekunder

Är din villa i behov av reparation eller underhåll av rörsystemet? Be oss om en offert, du kommer inte att bli besviken!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.