Vanhat kupariputket voivat aiheuttaa suuren vesivahingon

Taloturvan tuottamia artikkeleita asumisesta, putkiremonteista, energiasta, remonteista ja omakotitaloasumisesta.

Vanhat kupariputket voivat aiheuttaa suuren vesivahingon

Taloturvan tuottamia artikkeleita asumisesta, putkiremonteista, energiasta, remonteista ja omakotitaloasumisesta.

Menneinä vuosikymmeninä kupariset käyttövesiputket ovat olleet yleisimpiä tarkasteltaessa käyttövesiputkien materiaalia. Kupari on kullan ja hopean ohella ensimmäisiä ihmisen käyttämiä metalleja. Ensimmäisiä kuparisia vesijohtoja käytettiin Egyptissä jo tuhansia vuosia sitten. Pohjoismaissa kupariputkia alettiin käyttää asennuksissa 1940-luvulla ja niiden laatua totuttiin pitämään kestävänä, pitkäikäisenä ja helppohoitoisena. Yleistyminen vesijohto- ja lämmitysjärjestelmiin tapahtui 1970-luvulla. Myöhemmin vanhoissa käyttövesiputkissa käytettiin Itä-Euroopassa valmistettuja kierrätettyjä kupariputkia, jotka olivat edullisia hankittuna. Näissä putkissa laatu ei ole ollut tasaista. Myöhemmin putkissa havaittiin myös epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat putkeen heikkoja kohtia ja vaikuttavat näin ollen sen kestävyyteen. Kierrätetystä kuparista valmistettu putki reagoi usein eri tavalla veden kanssa kuin puhtaasta kuparista valmistettu putki. Jos et omakotitalon omistajana ole täysin varma miten vanha putkisto on tai millaisesta putkesta putkisto on tehty, kannattaa se kartoittaa ja tarkastaa ammattilaisen toimesta. Putkikartoituksen avulla saat asiantuntijan lausunnon putkiston kunnosta ja kestävyydestä.

Syöpyminen tuhoaa kupariset käyttövesiputket

Kupariputkien kestävyyteen vaikuttaa monet tekijät. Kestävyyteen vaikuttaa muun muassa asennustapa ja paikka, veden laatu, painevaihtelut, kannakointi, veden virtaus ja veden laatu. Usein kuparisen putken hajottaa kuitenkin syöpyminen. Kun kuparinen käyttövesiputki otetaan käyttöön, sisäpintaan muodostuu hapettumisen yhteydessä oksidikerros. Oksidikerroksen tarkoitus on suojata kuparista putkea suoralta kontaktilta veden kanssa. Jos tämä hapettumisreaktio häiriintyy, putken pinta on syöpymisvaarassa. Erityisen haitallisia ovat vedessä olevat vieraat aineet. Esimerkiksi pohjavettä käyttävissä omakotitaloissa suuri riski on, että vedessä on mukana piitä eli silikaattia. Kun vesi nousee maaperästä putkistoon, siinä oleva silikaatti pääsee kerrostumaan putkien sisäpintaan, jolloin oksidikerros veden ja putken väliin jää muodostumatta. Vesilaitokset ovat tietoisia ongelmasta ja vettä pyritään puhdistamaan silikaatista erilaisin keinoin. Yksi keinoista on, että vesi ohjataan kalkkikivisuodatuksen lävitse. Huomioitavaa on, että pieniä määriä silikaattia pääsee kuitenkin usein läpi, jolloin putkiin nouseva vesi syövyttää putkia. Omasta kaivosta tuleva vesi sisältää aina silikaattia. Yhdistettynä heikentyneeseen kuparimateriaaliin, vedessä olevat kemikaalit uhkaavat putkiston kestävyyttä. Jo pienikin pistemäinen syöpymä putken sisäpinnassa voi aiheuttaa vesivahingon, kun vettä päästetään paineella putkistoon. Tämän vuoksi heikkolaatuiset kupariputket ovat usein syypää kiinteistöjen isoihin vesivahinkoihin.

Milloin käyttövesiputket pitäisi uusia?

Yleensä vanhasta putkistosta voi jo silmämääräisesti nähdä heikkenemisen merkkejä. Näitä ovat muun muassa putkiston värin vaihtelevuus ja liittimissä näkyvät vuodot. Myös tekniset ominaisuudet kertovat putkiston kunnosta ja toimivuudesta. Veden paine kertoo veden liikkumisesta putkistossa. Jos putkiston veden paine on huono, saattaa putkistossa olla laajoja sakkakertymiä, kuten tämän blogin kuvassa, joka on otettu vastikään asiakkaamme työmaalta. Sakka heikentää merkittävästi vedenpainetta ja syövyttää samalla putken pintaa. Putkiston kannakoinnilla on myös iso merkitys. Puutteellinen kannakointi aiheuttaa merkittävää rasitusta liittimille ja putkistolle. Jos putkisto on vanhaa, eikä sitä ole kannakoitu nykyisten ohjeistusten mukaisesti, voi putkiin tulevat paineiskut pahimmassa tapauksessa aiheuttaa putken repeämisen tai liittimen irtoamisen paikaltaan. Joillakin alueilla talot altistuvat erilaisille tärinöille. Rakennustyömaa tai junaraideliikenne aiheuttaa tärinää, jonka vuoksi putkisto “elää” eli liikkuu. Maatyömailla louhinta- ja räjäytystöissä tärinä saattaa kulkea pitkiäkin matkoja ja aiheuttaa lisärasitusta jo ennestään heikolle putkistolle. Omakotitalon omistajan kannattaakin seurata erityisen tarkkaan putkistoa, jos rakenteet altistuvat voimakkaille ulkoisille häiriötekijöille. Vesiputkien ja -laitteiden tekniset käyttöiät on hyvä tarkastaa ja merkitä talon huoltokirjaan. Huoltokirjan avulla on helppo seurata, milloin on aika olla yhteydessä asiantuntijaan. Putkikartoituksen avulla talon omistaja selvittää helposti ja nopeasti putkiston kunnon. Kartoituksessa selviää muun muassa milloin käyttövesiputkien uusiminen kannattaa tehdä ja millainen on talon käyttövesiremontti hinta.  

Talvi uhkaa ikääntynyttä putkistoa

Lämpötilavaihtelut rasittavat aina putkistoa. Kylmä ilma rasittaa etenkin putkistoja tiloissa, joissa lämpötila on alhainen, eikä putkia ole kunnolla eristetty kylmältä. Jos putkessa on vettä ja se pääsee jäätymään, on suuri riski siihen, että putki rikkoutuu sulatessaan. Tällöin myös heikot liitoskohdat napsahtavat helposti pois paikaltaan. Peruslämmön ylläpitäminen on tärkeää kaikissa niissä tiloissa, joiden rakenteissa käyttövesiputket kulkevat. Kovilla pakkasilla on tärkeää huolehtia, että putkissa olevan veden annetaan virrata jäätymisen ehkäisemiseksi. Usein talon kellarikerroksissa olevia vesipisteitä käytetään vain harvakseltaan. Ulkohanan, jolle ei yleensä ole käyttöä talviaikaan, suositellaan tyhjennettäväksi vedestä hyvissä ajoin ennen talven tuloa. Tällä toimenpiteellä estetään sään vaihtelusta ja lämpötilaeroista johtuva ulkoinen rasitus ja putken rikkoutuminen.

Putkiremontti on omakotitalon tärkein remontti.

Omakotitalojen putkiremontit ovat perussaneerauksia, jotka vastuullinen talonomistaja teettää ammattilaisella viimeistään teknisen käyttöiän tullessa vastaan. Kuparisen käyttövesiputkiston tekninen käyttöikä on 30 vuotta. Omakotitalojen putkiremontit, etenkin käyttövesiremontti on ammattilaisen tekemänä ohitse muutamassa päivässä, ilman rakenteiden purkamista. Suomalaisista omakotitaloista ehdottomasti yleisin talo on rintamamiestalo, joita rakennettiin sotien jälkeisenä aikana ympäri Suomea satoja tuhansia. Talot rakennettiin tonteille, joita sodan jälkeen luovutettiin rintamalla palvelleille sotilaille. Monet talot olivat miesten itsensä rakentamia. Niitä rakennettiin aikana, jolloin kaikesta oli pulaa ja rakennusmateriaalien laatu vaihteli. Alunperin monessa talossa ei ollut kylpyhuonetta saatikka wc:tä. Myöhemmin elintason noustessa kylpyhuoneita alettiin rakentamaan. Tällöin putkia vedettiin taloihin itse ja wc saatettiin rakentaa esimerkiksi vanhaan vaatehuoneeseen. Käyttövesiputket asennettiin kulkemaan lähes aina seinien sisälle ja tästä syystä putkivuodot jäävät usein huomaamatta tai huomataan liian myöhään. Jotta kallisarvoinen koti pysyisi asuinkuntoisena ja sen arvo säilyisi, kannattaa putkiremontti teettää ajoissa. Remontin jälkeen putkisto asennetaan kulkemaan seinien pinnalla, jolloin putkistoa on helppo silmäillä ja mahdollisiin vuotoihin reagoida välittömästä. 

Osto- ja myyntitilanteissa putkiremontit ovat tärkeä osa kiinteistön arvoa. Ostaja on usein kiinnostuneempi kohteesta, jossa putkiremontit on hoidettu ajallaan. Jos kohde myydään remontoimatta putkistoa, kannattaa myyjän selvittää omat vastuut ja ostajan välttää yleiset sudenkuopat.

Vesivahinko voi tehdä pahaa jälkeä puutalossa

Puutalossa vesivahinko ei ole leikin asia. Jos vettä pääsee valumaan esimerkiksi keittiön alakaapista lattian alle, ehtii vesi kastella talon eristeitä ja pahimmassa tapauksessa kosteus hometta tai muuta ihmiselle epäterveellistä kasvustoa. Erityisen huono tilanne on silloin, jos keittiössä on tehty remonttia aikaisempina vuosikymmeninä ja vesi pääsee kastelemaan keinomateriaaleja. Osa aiemmin yleisistä muovimateriaaleista reagoi veden ja kostumisen kanssa siten, että ne alkavat kehittää myrkyllisiä materiaaleja, jotka nousevat kuivuessaan ilmaan. Tällöin on riski vakaville sisäilmaongelmille. Ongelmat johtavat helposti asukkaiden hengityselimistön herkistymiseen, jolla on vakavia terveydellisiä seurauksia. Talon terve ja kuiva rakenne ovat elinehtoja terveelle sisäilmalle. Siksi on tärkeää tehdä remontti ja ehkäistä vahingot ajoissa.

Korvaako vakuutus vesivahingon omakotitalossa?

Jos vahingon katsotaan johtuvan siitä, että omistaja on laiminlyönyt talon putkien kunnon, vakuutusyhtiö ei maksa korvauksia täysimääräisesti. Vesivahingosta seuraavat vahingot omaisuudelle katsotaan usein tällaisessa tapauksessa olevan itse aiheutettuja. Vastuullisen omakotitalon omistajan kannattaakin olla hereillä talon kunnon ja vakuutusten suhteen. Kun vesivahinko sattuu, vuotava vesi valuu helposti alimpaan kerrokseen aiheuttaen paljon tuhoja sekä rakenteiden sisässä että niiden ulkopuolella. Usein vesivahingon myötä tuhoutuu myös kallisarvoisia esineitä ja muistoja, jotka eivät ole korvattavissa millään tavalla.

Putkiremontit ovat yhteinen asia

Asumismukavuus ja omakotitalojen kunto ovat kaikkia ihmisiä yhdistäviä asioita, sillä talokanta vanhenee yhteiskunnassamme. Taloja remontoimalla koko seudun arvo säilyy. Tällöin ne pysyvät turvallisina, ekologisina ja niissä on kaikin tavoin hyvä asua ja elää. Miten mukavaa ja helpottavaa onkaan kertoa naapureille ja asiantuntijoille, että oman talon putkistot ovat kunnossa ja remontit ajan tasalla. 

Taloturvan julkaisemat artikkelit

Taloturva julkaisee hyödyllistä tietoa asumiseen, elämiseen, putkiremontteihin, LVI-asioihin sekö etenkin omakotiasumiseen liittyen.

Taloturva on omakotitalojen putkiremonttien ykkösosaaja Suomessa ja meiltä saat putkiremontin omakotitaloosi 3 päivässä, eikä asunnosta tarvitse muuttaa pois.

Teemme myös ilmaisia viemärikuvauksia omakotitaloihin, koska haluamme estää vesivahingot Suomessa. Tiedätkö sinä talosi putkiston kunnon? 

Varaa ilmainen viemärikuvaus tästä!

Taloturvan artikkelit