Hard fact: insurance does not necessarily cover water damage

Articles on housing, plumbing repairs, energy, renovation and single-family homes, produced by Hausoturva.

Hard fact: insurance does not necessarily cover water damage

Articles on housing, plumbing repairs, energy, renovation and single-family homes, produced by Hausoturva.

Suomi on tuhansien vesivahinkojen maa, minkä takia vuotovahingot ja vakuutukset ovat maassamme jatkuva puheenaihe. Moni saattaa ajatella, että koska heillä on vakuutukset kunnossa, ei mahdollinen vesivahinko tule aiheuttamaan sen kummempia kustannuksia. Asia ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen.

Vakuutusyhtiöltä voi tulla kielteinen päätös

Finanssialan Keskusliiton vuotovahinkoselvityksen mukaan 13 % vesivahinkoihin liittyvistä korvauspäätöksistä on ollut kielteisiä. Toisin sanottuna vakuutusyhtiöt jättävät joissain tilanteissa vesivahinkoja korvaamatta. Tämä näkyy myös vahinkojen korvausmäärissä: vuotojen aiheuttama vahinko oli keskimäärin noin 9 000 €, mutta keskimääräinen korvaus oli tätä noin 2 000 € pienempi. Omakotitaloissa suurimmat erot vahingon ja korvauksen välillä olivat lämmitysverkosto-, viemäri- ja kylmän käyttöveden vuodoissa.

Selvityksessä tarkasteltiin myös erikseen vuodon aiheuttajia niissä tapauksissa, joissa korvauspäätös on ollut kielteinen. Paljastui, että näissä tapauksissa vauriot syntyivät yleisimmin rakennus-, työ-, suunnittelu- tai asennusvirheestä. Muita yleisiä syitä olivat

• hoidon tai huollon laiminlyönti

• mekaaninen rikkoutuminen

• korroosio eli syöpyminen

• käyttäjän virhe tai huolimattomuus

Vakuutus ei estä vahinkoa

Kun keskustellaan vesivahinkoon liittyvistä riskeistä, saattaa joku todeta, että hänellä on asian suhteen kaikki kunnossa vakuutusten ansiota. Tästä voi jo arvata, ettei henkilö ole ikinä kokenut vakavaa vesivahinkoa.

Omakotiasujan vakuutusasioiden on toki suositeltavaa olla kunnossa. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että vaikka vakuutus korvaisikin vesivahingon tai osan siitä, se ei estä vahinkoa. Vesivahinko voi olla äärimmäisen ikävä ja jopa traumaattinen kokemus; kustannukset voivat olla kymmeniä tuhansia euroja ja asuminen evakossa voi sekoittaa arjen useammaksi kuukaudeksi. Lisäksi ”paperisota” vakuutusyhtiön kanssa saattaa pitkittyä ja näin vaatia asukkailta runsaasti aikaa ja vaivaa. Pahimmillaan vuotovahinko aiheuttaa myös terveysriskin.

On siis ensiarvoisen tärkeää, että vesivahinko pyritään välttämään. Voit lukea asiasta tarkemmin vesivahinkoon keskittyvästä blogikirjoituksestamme.

Putkiremontti on paras vakuutus vesivahingolle

Vuotovahinkoselvityksen mukaan yleisimpiä vesivahingon syntymekanismeja ovat mekaaninen rikkoutuminen ja syöpyminen. Nämä mekanismit käsittävät yli 70 % kaikista vuotovahingoista. Onneksi tämän tyyppisiä vahinkoja voidaan estää tehokkaasti tekemällä putkiremontti ajoissa. Myös vakuutusyhtiöt tietävät putkiremontin arvon vahinkojen ehkäisijänä. Tämän takia jotkut vakuutusyhtiöt tarjoavat vakuutukselle tuntuvan alennuksen, jos talossa remontoidaan putkisto.

Putkiremontin ajankohtaisuutta voi kuitenkin olla hankala arvioida ilman alan asiantuntemusta. Tämä onkin yksi syy sille, miksi LVIturva tarjoaa putkistojen kuntoarvioita maksutta.

Miten kannattaa toimia

Kuten edellä mainitsimme, omakotitaloissa vakuutusyhtiöiden vähiten korvaamat vuotovahingot liittyvät viemäriin, lämpöverkkoon ja käyttövesiputkistoon. Tämä on vain yksi syy lisää sille, miksi putkistojen kuntoa kannattaa pitää silmällä. Lisäksi vuotoselvityksen mukaan hoidon ja huollon laiminlyönti sekä käyttäjän virhe tai huolimattomuus olivat yleisiä vahingon aiheuttajia niissä tapauksissa, joissa korvauspäätös on ollut kielteinen. Toisin sanottuna omakotitalon asukkaiden on tärkeää tietää, missä kunnossa kodin putkisto on ja miten siitä pidetään huolta.

LVIturva tarjoaa omakotiasukkaille maksuttomia viemärikuvauksia ja putkistojen kuntokartoituksia. Mikäli et tiedä, missä kunnossa putket ovat, suosittelemme kartoitusta lämpimästi. Kokemuksemme mukaan putkien kunto kartoitetaan usein aivan viime tinkaan tai pahemmassa tapauksessa liian myöhään.

Varaa maksuton putkiston kuntokartoitus

Articles published by Hausoturva

Taloturva publishes useful information on housing, living and especially on single-family housing.

Taloturva is the number one provider of plumbing repairs for detached houses in Finland, and we can have your house repaired in 3 days, and you don’t have to move out.

We also carry out free drainage surveys in private houses, because we want to prevent water damage in Finland. Do you know the condition of the plumbing in your house?

Subscribe to our free tips magazine

In the tipsheet you will find information on plumbing repairs, single-family housing and related costs.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Leave a request for a quote in 25 seconds

Is your private house in need of a plumbing repair or maintenance? Ask us for a quote, you won’t be disappointed!

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.