Big differences in the quality of plastic sewers – many at risk of water damage

Articles on housing, plumbing repairs, energy, renovation and single-family homes, produced by Hausoturva.

Big differences in the quality of plastic sewers – many at risk of water damage

Articles on housing, plumbing repairs, energy, renovation and single-family homes, produced by Hausoturva.

PVC, PE, PEH, PP, PVC HT … Anteeksi mitä? Kun muoviviemäreistä puhutaan ammattitermein, voi tavallisen kuluttajan olla hankalaa pysyä kärryillä. Yleinen virhe onkin puhua kansankielisesti vain muoviviemäreistä, minkä seurauksena monet luulevatkin niiden olevan yksi yhtenäinen ja tasalaatuinen joukko. Todellisuudessa muoviviemärit eroavat huomattavankin paljon toisistaan niin ominaisuuksiltaan, käyttöiältään kuin huollettavuudeltaan.

Kaikkia muoviviemäreitä on hyvä pitää silmällä säännöllisesti ja huoltaa tarvittaessa. Viemärin materiaalilla on kuitenkin suuri merkitys siihen, miten ja milloin kunnostus tapahtuu. Tässä blogissa selitämme, millaisia muoviviemäreitä Suomessa on tehty vuosien varrella ja miten ne eroavat toisistaan.

Vanhat muoviviemärit alkavat olla tiensä päässä

Vuosien varrella muoviviemäreitä on tehty monista eri materiaaleista ja eri standardeilla. Ensimmäiset muoviviemärit tulivat käyttöön jo 1960-luvulla. Ennen vuotta 1975 rakennetut muoviviemärit ovat usein PVC- ja PVC HT-muovia. Ne ovat heikkolaatuisia vaaleita muoviviemäreitä, joiden pinta tyypillisesti kovettuu lasimaiseksi ajan saatossa. Lasittunut pinta on altis vaurioille, koska pienikin mekaaninen muutos tai tärähdys voi johtaa muovin halkeamiseen. Nämä viemärit myös herkkiä lämpötilavaihteluille ja kemikaalien sekä öljyn tuomille rasitteille.

1960- ja 1970-luvuilla rakennettujen PVC-viemäriputkien käyttöikä on noin 40 vuotta, joten tällaisten putkien omistajien kannattaa alkaa suunnitella jo viemäriremonttia. 1980-luvun viemäreitä kannattaa myös pitää silmällä, koska niilläkin alkaa olla jo huomattavasti ikää. Näille viemäreille kannattaa varata kuntotutkimus, jotta saadaan selville niiden kunto ja mahdollinen remontin tai huollon tarve.

1990-luvulla taas muoviviemäreitä alettiin valmistamaan PP-muovista. 80-luvun muoviviemäreiden tapaan näidenkin kuntoa kannattaa tarkkailla. Vaikka PP on huomattavasti laadukkaampi materiaali kuin PVC, ei sekään luonnollisesti kestä ikuisesti. Yleisestikin viemärin mahdollista oireilua, kuten tukkeutumista, ei kannata ohittaa olankohautuksella. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että putkiston todellinen kunto selviää vain viemärikuvauksen avulla, ja 90-luvun viemärin kunnon selvittäminen on enemmän kuin suositeltavaa.

Uusikin viemäri voi kaivata huoltoa

Nykyisten putkien käyttöikäennuste on noin 50 vuotta. Todellista käyttöikää ei kuitenkaan vielä tiedetä varmasti, koska nykyisenmallisia muoviputkia on asennettu vasta vähän aikaa. Vasta useiden vuosien päästä saadaan tilastoja, joista voi tehdä mitään johtopäätöksiä. Oli putkiston ikä mikä tahansa, viemärin kunto pitää tietää. Tämä ei tarkoita, että viemäri pitäisi kuvauttaa joka kuukausi, mutta 5-10 vuoden välein se kannattaa tehdä ja tarvittaessa huoltaa.

Koska edes uudenmalliset muoviviemärit eivät ole täydellisesti turvassa vaurioitumiselta, viemärin kuntoa pohtiessa ei kannata keskittyä liikaa ikään. Iän lisäksi putkiston kunnossapito ja käyttö vaikuttavat merkittävästi putkien käyttöikään. Valitettavan usein ongelmia syntyy myös asennusvirheistä, joten myös asennustavat ja asentajien ammattitaito on otettava huomioon viemärin kuntoa arvioidessa.

Jos viemärilläsi alkaa olla ikää tai se temppuilee, kannattaa varata putkiston kuntokartoitus ja selvittää, mikä on putkien todellinen kunto. Varaamalla maksuttoman kuntokartoituksen saat selville, onko putkistollasi tarvetta huollolle. Huolto ehkäisee viemärille tyypillisiä ongelmia kuten tukkeutumista ja hajuhaittoja. Viemärihuolto on myös tapa ennakoida ja sen avulla voidaankin löytää vaaranpaikkoja ennen kuin varsinaista vahinkoa ehtii tapahtua.

Muoviviemärit vaurioituvat yleensä usean tekijän summan seurauksena

Vanhojen muoviviemärien heikko kunto on tullut selväksi lähiaikoina. Kiinteistöliiton tutkimusjohtaja Mauri Marttila kommentoi asiaa Rakennustaito-lehdessä: ”Tässä voi olla kyse muustakin kuin vain itse materiaalista. Esimerkiksi asennustyössä ja työtavoissakin voi olla eroja sen suhteen, miten kunakin aikana on toimittu.”

LVV-kuntotutkimusoppaan mukaan muoviset putket yleensä vaurioituvat iän, aineiden liukenemisen ja ylikuormituksesta johtuvan murtuman seurauksena. Yksittäiseen putkivaurioon kuitenkin vaikuttavat usein monet eri tekijät. Tyypillisiä ongelmia hyvin vanhassa muoviviemärissä ovat huono lämmönkesto ja heikot liitokset. Useimmiten ongelmat johtuvat kannakointivirheestä, asennuksesta tai muusta mekaanisesta syystä johtuvasta muodonmuutoksesta.

Muoviviemärityypin selvittäminen

Muoviviemärityypin selvittäminen voi olla yllättävänkin vaikeaa. Kun muoviviemärit alkoivat yleistyä 70-luvulla, ei materiaalien merkintöjä tehty aina kovinkaan näkyvästi tai selkeästi. Nykyisin materiaalit merkitään CE-merkintöjen mukaisesti niin, että tuotetta koskevat ominaisuudet osoitetaan yhdenmukaisella ja vertailukelpoisella tavalla. 70-luvulla rakennettuihin viemäriputkiin voi myös olla vaikeaa päästä käsiksi, koska huoltoluukut ovat usein puutteellisia tai ne puuttuvat kokonaan.

Vaikka viemäriputkistoon pääsisikin käsiksi, kannattaa huomioida, ettei putkiston kuntoa voi päätellä ulkoasun perusteella. Hyvässä kunnossa oleva ulkokuori ei missään tapauksessa takaa, että putkiston sisäpinta olisi kunnossa. Muista, että viemäriputkiston materiaalia tai kuntoa ei voi päätellä myöskään lattiakaivon perusteella. Lattiakaivon kansi saattaa olla valurautainen, vaikka putket olisivatkin muoviset – ja päinvastoin.

Nykytilanteen arvioiminen kannattaa jättää ammattilaisen käsiin. Jos viemärin kunto mietityttää, kannattaa varata LVIturvalta maksuton viemärikuvaus, joka ei velvoita sinua mihinkään. Näin varmistat putkistosi todellisen kunnon.

Varaa tarvittaessa maksuton putkiston kuntokartoitus

Jos viemäri vetää ajoittain huonosti, kannattaa selvittää, mistä oire johtuu. Viemärin kunnon pystyy tarkastamaan perusteellisesti vain ammattilainen. Viemärin oireilu saattaa olla merkki putkiston vaurioitumisesta ja ennakoiminen voi pelastaa sinut vesivahingolta. 

Kunnon tarkistaminen säännöllisesti kannattaa, vaikka viemäri ei olisikaan osoittanut kummempia merkkejä vaurioitumisesta. Varaa LVIturvalta maksuton putkiston kuntokartoitus ja selvitä samalla putkistosi mahdolliset vaaranpaikat. Saat samalla käynnillä tarvittaessa tarjouksen viemärin huollolle. Kartoituksen varaus ei velvoita sinua mihinkään. 

Articles published by Hausoturva

Taloturva publishes useful information on housing, living and especially on single-family housing.

Taloturva is the number one provider of plumbing repairs for detached houses in Finland, and we can have your house repaired in 3 days, and you don’t have to move out.

We also carry out free drainage surveys in private houses, because we want to prevent water damage in Finland. Do you know the condition of the plumbing in your house?

Subscribe to our free tips magazine

In the tipsheet you will find information on plumbing repairs, single-family housing and related costs.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Leave a request for a quote in 25 seconds

Is your private house in need of a plumbing repair or maintenance? Ask us for a quote, you won’t be disappointed!

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.