Kotitalousvähennys 2024

Taloturvan tuottamia artikkeleita asumisesta, putkiremonteista, energiasta, remonteista ja omakotitaloasumisesta.

Kotitalousvähennys 2024

Taloturvan tuottamia artikkeleita asumisesta, putkiremonteista, energiasta, remonteista ja omakotitaloasumisesta.
Kotiltalousvähennys 2024

Kotitalousvähennys on verotuksessa vähennettävä kuluvähennys, jota voit hakea ja saada silloin, kun ostat erilaisia palveluja kotiisi tai vapaa-ajan asunnollesi. Kotitalousvähennystä ei myönnetä automaattisesti, joten jokaisen kotitalouden tulee hakea vähennystä aina omatoimisesti. Tässä artikkelissa kerromme hieman enemmän kotitalousvähennyksestä, sekä siitä, miten se toimii, mistä sitä haetaan ja millaisia muutoksia vuosi 2024 on tuonut kotitalousvähennyksen suhteen.

Mistä kotitalousvähennystä voi saada?

Kotitalousvähennystä voi saada muun muassa seuraavista töistä ja palveluista:

 • Remontit ja kunnostustyöt
 • Kotisiivous ulkoistettuna
 • Pihatyöt, puiden kaato, auraus, lumenluonti ulkoistettuna
 • Kotitaloustyöt, kuten ruoanlaitto ulkoistettuna
 • Ilmalämpöpumpun asentaminen ja huolto
 • Lämmitystaparemontti, esimerkiksi öljylämmityksestä toiseen siirtyminen
 • Erilaiset hoivapalvelut, kuten vanhusten ja lastenhoitoon liittyvät palvelut
 • Tietotekniikan asennus- ja neuvontapalvelut

Lyhyesti tiivistettynä kotitalousvähennystä voi hakea erilaisista kotitaloustöistä, jotka koskevat joko omaa kotia tai vapaa-ajan asuntoa. Kotitalousvähennystä voi saada myös omien vanhempien tai isovanhempien kodissa teetetystä työstä. Kaikkein tyypillisimpiä kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvia palveluita ovat remontit ja kunnostustyöt, kuten keittiö-, kylpyhuone- ja kattoremontit. Lisäksi yleisiä kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvia kotitöitä ovat kotisiivous, nurmikon leikkaus ja lumityöt.

Myös lasten ja vanhusten hoivatyöstä voi hakea kotitalousvähennystä. Tämä on yksi tuoreimmista lisäyksistä kotitalousvähennyksen piiriin, joka astui voimaan vuonna 2022. Hoivatyön kotitalousvähennykset pidetään korotettuina voimassa myös vuonna 2024.

Aivan kaikista kodin tai vapaa-ajan asunnon kotitöistä ei kuitenkaan voi hakea kotitalousvähennystä. Tässä lista muutamista kotitaloustöistä, joista ei ole mahdollista saada kotitalousvähennystä:

 • Kuntotarkastukset, kuten putkien kuvaaminen
 • Mittaukset ja tutkimukset, esimerkiksi home- ja kosteusmittaus
 • Nuohous (pois lukien piipun tai hormin kunnostus, josta voi saada kotitalousvähennystä)
 • Laajennustyöt, esimerkiksi lisäsiiven rakentaminen
 • Uudisrakentaminen, kuten uuden autotallin rakentaminen

Jos et ole aivan varma, millaisista kotiin tai vapaa-ajan asuntoon liittyvistä palveluista voi saada kotitalousvähennystä, löydät Verohallinnon kotisivuilta kattavan listan erilaisista töistä, joiden yhteydessä ilmoitetaan, kuuluuko kyseinen työ kotitalousvähennyksen piiriin vai ei.

Mistä ja miten kotitalousvähennystä voi hakea?

Kuten alussa jo mainitsimme, kotitalousvähennystä ei myönnetä verotuksessa automaattisesti, vaan jokaisen kotitalouden on haettava kotitalousvähennystä itse. Kotitalousvähennys ilmoitetaan veroilmoituksessa joko verkon kautta Omaverossa tai postitse esimerkiksi 14A-lomakkeella kohdassa “kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta”. Tätä varten kannattaa pitää kirjaa kaikista teetetyistä töistä, maksetuista työkorvauksista ja muista sivukuluista, kuten matkakuluista. Kun kulut on ilmoitettu veroilmoituksessa, verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta.

Kotitalousvähennystä voidaan hakea myös kuluvan vuoden ennakonpidätysprosentin alentamista varten. Tämän hakemiseksi sinun on tilattava muutosverokortti. Jos tilaat muutosverokortin, huomioi, että vähennykseen oikeuttavat menot tulee yleensä lisätä sen vuoden verokorttiin, jonka aikana menot ovat syntyneet. Et siis voi lisätä vuoden 2023 kuluja vuoden 2024 verokorttiin ja toisinpäin.

Kulujen syntyminen katsotaan sille vuodelle, jolloin työkorvaus, palkka ja palkan sivukulut on maksettu. Näin ollen tammikuussa 2024 maksuun mennyt palkka joulukuun loppupuolella 2023 tehdystä töistä ilmoitetaan vuoden 2024 verotuksessa. Jos et ole varma, mille vuodelle kulut tulee lisätä, suosittelemme ottamaan yhteyttä Verohallinnon asiakaspalveluun tiedon tarkistamiseksi.

Kotitalousvähennyksen määräaikaisia korotuksia jatketaan myös vuonna 2024

Vuoden 2024 aikana tullaan jatkamaan vuosina 2022 ja 2023 sovellettua kotitalousvähennyksen enimmäismäärää ja vähennettävää prosenttiosuutta näistä kuluista. Korotus ei koske kaikkia kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvia palveluita, vaan kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä.

Normaalisti myönnettävän kotitalousvähennyksen enimmäismäärää on 2 250 euroa henkilöä kohden, mutta vuonna 2024 kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön enimmäismäärä henkilöä kohden on 3 500 euroa. Vähennettävä prosenttiosuus kustannuksista on työkorvausten osalta normaalisti 40 prosenttia ja palkkojen osalta 15 prosenttia, mutta vuonna 2024 kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön vastaavat osuudet ovat 60 ja 30 prosenttia. Korotettua kotitalousvähennystä voi hakea myös öljylämmityksestä luopumiseen.

Kotitalousvähennys puolisoiden tapauksessa

Pidä mielessä kotitalousvähennystä hakiessasi, että puolisoiden tapauksessa kotitalousvähennys maksetaan siten, kuin kumpikin osapuoli on sitä hakenut. Tällä tapaa kotitalousvähennystä kannattaa hakea vain toiselle osapuolelle esimerkiksi silloin, kun 3 500 euron raja ei mene yli. Näin vain toinen osapuolista maksaa vähennyksestä omavastuun.

Jos vähennykseksi vaadittu määrä puolestaan ylittää maksimimäärän, verottaja vähentää tämän osan automaattisesti toisen puolison verotuksessa. Näin ollen puolisot voivat saada enimmillään 7 000 euron vähennyksen kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä ja muista kotitalousvähennykseen oikeuttavista menoista 4 500 euroa. Kotitalousvähennystä ei kuitenkaan voida vähentää sellaisen henkilön verotuksessa, joka ei maksa veroja, joten mikäli vain toisella osapuolella on tuloja ja täten veroja, kotitalousvähennys pätee vain tämän osapuolen verotuksessa.

Kotitalousvähennys ja muut tuet

Pidä myös mielessä, että muiden tukien vastaanottaminen voi vaikuttaa kotitalousvähennyksen saamiseen. Kotitalousvähennystä ei voida myöntää esimerkiksi silloin, kun samaan työsuoritukseen tai palveluun on saatu seuraavia tukia:

 • Omaishoidon tuki
 • Lasten kotihoidon tuki
 • Yksityisen hoidon tuki
 • Palveluseteli
 • Palkkatuki
 • Energiatuki
 • Mikä tahansa muu valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön varoista myönnetty tuki

On hyvä huomioida, että yllä mainitut tuet ja palvelusetelit eivät suinkaan evää kotitalousvähennyksen saamista kokonaan, sillä niiden käyttö estää kotitalousvähennyksen hakemisen pelkästään siihen työhön tai palveluun, jota varten tukea on saatu. Näin ollen, esimerkiksi lasten kotihoitoon saatava tuki ei estä kotitalousvähennyksen saamista vaikkapa samanaikaisesti tehtävistä lumitöistä tai puunkaadosta. Et voi myöskään saada korotettua kotitalousvähennystä vaihtaessasi öljylämmityksestä kaukolämpöön silloin, jos saat valtiolta energiatukea.

Sähkövähennystä ja sähkötukea ei jatketa vuonna 2024

Vuoden 2023 aikana maksettua sähkövähennystä ja sähkötukea ei tulla jatkamaan enää vuodelle 2024. Tämä johtuu siitä, että näiden vähennysten ja tukien tarkoituksena oli pyrkiä kompensoimaan energiakriisin aiheuttamasta sähkön hinnan noususta johtuvia kustannuksia. Koska vaikuttaa siltä, että energiakriisi on alkanut hellittää ja sähkön hinta näyttää ainakin tällä hetkellä suhteellisen tasaiselta, sekä verotuksessa haettava sähkövähennys että Kelalta haettava sähkötuki on lakkautettu.

Muista nämä asiat, kun haet kotitalousvähennystä vuonna 2024!

Vaikka kotitalousvähennyksen hakeminen on suhteellisen helppoa, on olemassa muutamia tärkeitä asioita, jotka kannattaa pitää mielessä kotitalousvähennystä haettaessa.

Kun suunnittelet työn tai palvelun tilaamista ja siten kotitalousvähennyksen hakemista, pidä seuraavat asiat mielessä:

 • Kun tilaat palveluita yritykseltä ja suunnitelmissasi on vähentää nämä kulut verotuksessa, tarkista aina ensin, että kyseinen yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin, sillä muussa tapauksessa kotitalousvähennystä ei ole mahdollista saada.
 • Koska kotitalousvähennys ei koske uudisrakentamista, et voi saada kotitalousvähennystä esimerkiksi uuden autotallin rakentamiseen, mutta toisaalta voit hakea sitä vanhan autotallin kunnostamiseen. Myöskään jo olemassa olevan rakennuksen laajentaminen ei kuulu kotitalousvähennyksen piiriin, eli et voi hakea kotitalousvähennystä esimerkiksi uuden huoneen rakentamiseen, vaikka se rakennettaisiinkin kiinni “vanhaan” rakennukseen.
 • Vanhan talon pihaan rakennettavat katokset (pois lukien valokatokset) eivät myöskään kuulu kotitalousvähennyksen piiriin.
 • Kotitalousvähennystä voi hakea ainoastaan työn osuudesta, esimerkiksi erilaiset välityspalkkiot ja palvelumaksut eivät kuulu kotitalousvähennyksen piiriin.
 • Saman talouden sisällä asuvat jäsenet voivat hakea samasta työstä useaa kotitalousvähennystä, jos niihin on osallistuttu näiden henkilöiden varoilla, näin ollen esimerkiksi alaikäiset lapset eivät ole yleensä oikeutettuja kotitalousvähennykseen.
 • Tarkista, että laskuista löytyvät oikeat tiedot ja että ne ovat varmasti työn maksajan, eli sinun, nimelläsi – jos laskusta löytyy jonkun toisen nimi, kotitalousvähennystä ei voida myöntää sinulle.

Taloturvan julkaisemat artikkelit

Taloturva julkaisee hyödyllistä tietoa asumiseen, elämiseen ja etenkin omakotiasumiseen liittyen.

Taloturva on omakotitalojen putkiremonttien ykkösosaaja Suomessa ja meiltä saat putkiremontin omakotitaloosi 3 päivässä, eikä asunnosta tarvitse muuttaa pois.

Teemme myös ilmaisia viemärikuvauksia omakotitaloihin, koska haluamme estää vesivahingot Suomessa. Tiedätkö sinä talosi putkiston kunnon?

Kotiltalousvähennys 2024
Tilaa ilmainen vinkkilehti

Vinkkilehdestä löydät tietoa putkiremonteista, omakotitaloasumisesta sekä kustannuksista niihin liittyen.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Jätä tarjouspyyntö 25 sekunnissa

Onko omakotitalosi vailla putkiremonttia tai huoltoa? Pyydä meiltä tarjous, et takuulla pety ehdotukseemme!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.