Skatteavdrag för hushåll 2024

Artiklar om bostäder, VVS-reparationer, energi, renovering och enfamiljshus, producerade av Hausoturva.

Skatteavdrag för hushåll 2024

Artiklar om bostäder, VVS-reparationer, energi, renovering och enfamiljshus, producerade av Hausoturva.

Hushållsavdraget är ett avdragsgillt kostnadsavdrag som du kan begära och få när du köper olika tjänster till din bostad eller fritidsbostad. Hushållstillägget beviljas inte automatiskt, så varje hushåll måste alltid ansöka om tillägget på eget initiativ. I den här artikeln berättar vi lite mer om hushållstillägget, hur det fungerar, var du kan ansöka om det och vilka förändringar 2024 innebär för hushållstillägget.

Var kan du få hushållstillägg?

Du kan få hushållstillägg för bland annat följande arbeten och tjänster:

 • Renoveringar och ombyggnationer
 • Hemstädning på entreprenad
 • Trädgårdsskötsel, trädfällning, plogning, snöplogning outsourcing
 • Hushållssysslor, t.ex. matlagning på entreprenad
 • Installation och underhåll av luftvärmepumpar
 • Renovering av värmesystemet, t.ex. byte från oljeuppvärmning till andra värmesystem
 • Olika vårdtjänster, t.ex. äldreomsorg och barnomsorg
 • IT-installation och konsulttjänster

Kort sagt kan du få hushållstillägg för olika typer av hushållsarbete, antingen i din egen bostad eller i din fritidsbostad. Du kan också få hushållstillägg för arbete som utförs i dina egna föräldrars eller mor- eller farföräldrars hem. De vanligaste tjänsterna som omfattas av hushållsbidraget är renoveringar och ombyggnationer, t.ex. köks-, badrums- och takrenoveringar. Vanliga hushållssysslor som omfattas av hushållstillägget är dessutom städning, gräsklippning och snöarbete.

Du kan också ansöka om hushållsavdrag för vård av barn och äldre. Detta är ett av de senaste tillskotten till hushållstillägget, som trädde i kraft 2022. Hushållsavdragen för omsorgsarbete kommer att fortsätta att gälla med ökade skattesatser 2024.

Du kan dock inte begära hushållsavdrag för allt hushållsarbete i din bostad eller fritidsbostad. Här är en lista över några hushållssysslor som inte berättigar till hushållsavdrag:

 • Inspektioner av skick, t.ex. fotografering av rör
 • Mätningar och undersökningar, t.ex. mätningar av mögel och fukt
 • Sotning av skorstenar (exklusive reparation av skorstenar eller rökkanaler, som berättigar till hushållsbidrag)
 • Tillbyggnadsarbeten, t.ex. uppförande av en extra flygel
 • Nybyggnation, t.ex. att bygga ett nytt garage

Om du inte är helt säker på vilka tjänster som är relaterade till ditt hem eller fritidshus som berättigar till hushållsavdrag, kan du hitta en omfattande lista över olika typer av arbete på skatteförvaltningens webbplats, där det anges om arbetet i fråga omfattas av hushållsavdraget eller inte.

Var och hur ansöker man om hushållstillägg?

Som vi nämnde inledningsvis beviljas inte hushållsavdraget automatiskt av skattemässiga skäl, utan varje hushåll måste själv ansöka om det. Hushållsavdraget redovisas i skattedeklarationen antingen online via Omavito eller per post, till exempel på blankett 14A under “hushållsavdrag för ersättning som betalats till ett företag”. För att göra detta bör du föra bok över allt arbete du har utfört, den ersättning du har fått och andra tillfälliga utgifter, t.ex. resekostnader. När kostnaderna har redovisats i deklarationen drar skattemyndigheterna av dem direkt från skatten.

Ett hushållsavdrag kan också begäras för att minska innehållningsprocenten för det aktuella året. För att ansöka om detta måste du beställa ett ändringsskattekort. Om du beställer ett ändringsskattekort, observera att de utgifter som berättigar till avdrag i regel ska läggas till på skattekortet för det år då utgifterna uppstod. Du kan alltså inte lägga till utgifter från 2023 på ditt skattekort för 2024 och vice versa.

Utgifter anses ha uppkommit under det år då ersättningen, lönen och lönebikostnaderna betalats. Löner som betalas ut i januari 2024 för arbete som utförts i slutet av december 2023 kommer således att deklareras för skatteändamål under 2024. Om du är osäker på vilket år kostnaderna ska läggas till, rekommenderar vi att du kontaktar Skatteförvaltningens kundtjänst för att kontrollera uppgifterna.

Tillfälliga ökningar av hushållsavdraget kommer att fortsätta 2024

Under 2024 kommer det maximala beloppet för hushållsavdraget och den procentandel av dessa utgifter som kan dras av att förlängas från 2022 och 2023. Höjningen gäller inte alla tjänster som omfattas av hushållstillägget, utan hushålls-, vård- och omsorgsarbete.

Det normala maximala hushållsbidraget är 2 250 euro per person, men 2024 kommer det maximala beloppet för hushålls-, vård- och omsorgsarbete per person att vara 3 500 euro. Den procentuella andelen av kostnaderna som ska dras av är normalt 40% för ersättning för arbete och 15% för löner, men under 2024 kommer motsvarande procentsatser för hushålls-, vård- och omsorgsarbete att vara 60% respektive 30%. Du kan också ansöka om ett förhöjt hushållsbidrag för att du slutar med oljeuppvärmning.

Hushållsavdrag för gifta par

När du ansöker om hushållstillägg, kom ihåg att om det gäller ett gift par, kommer hushållstillägget att betalas ut som ansökt av båda parterna. På så sätt kan du bara begära hushållstillägg för en av parterna, till exempel om du inte överskrider gränsen på 3 500 euro. På så sätt betalar endast en av parterna självrisken för avdraget.

Om det belopp som begärs som avdrag överstiger maximibeloppet, kommer skattebetalaren automatiskt att dra av denna del från den andra makens skatt. Detta innebär att makar kan få ett maximalt avdrag på 7 000 euro för hushålls-, vård- och underhållsarbete och 4 500 euro för andra utgifter som berättigar till hushållsavdrag. Hushållsavdraget kan dock inte dras av från skatten för en person som inte betalar skatt, så om bara den ena parten har inkomst och därför betalar skatt, gäller hushållsavdraget bara för den partens skatt.

Hushållsavdrag och andra subventioner

Tänk också på att om du får andra bidrag kan det påverka din rätt till hushållstillägg. Till exempel kan hushållstillägg inte beviljas om följande bidrag har erhållits för samma arbete eller tjänst:

 • Stöd till anhörigvårdare
 • Stöd för barnomsorg i hemmet
 • Stöd till privat vård
 • Tjänstevoucher
 • Lönebidrag
 • Energistöd
 • Annat stöd som beviljats av statliga, kommunala eller andra offentliga medel

Det är värt att notera att de ovan nämnda subventionerna och servicesedlarna inte på något sätt hindrar dig från att få hushållstillägget i sin helhet, eftersom användningen av dem hindrar dig från att ansöka om hushållstillägg endast för det arbete eller den tjänst för vilken du fick subventionen. Det innebär t.ex. att stöd för barnomsorg i hemmet inte hindrar dig från att få hushållstillägg för t.ex. snöarbete eller vedhuggning samtidigt. Du kommer inte heller att vara berättigad till ett ökat hushållsbidrag om du byter från oljeuppvärmning till fjärrvärme om du får energibidrag från staten.

Elrabatter och elsubventioner kommer inte att förlängas 2024

Den elrabatt och det elbidrag som betalats ut under 2023 kommer inte att förlängas till 2024. Detta beror på att dessa minskningar och subventioner var avsedda att kompensera för kostnaderna för den ökning av elpriserna som orsakades av energikrisen. Eftersom det verkar som om energikrisen har börjat lätta och elpriset verkar vara relativt stabilt, åtminstone för tillfället, har både skattelättnaden för el och elstödet från FPA avskaffats.

Kom ihåg dessa saker när du ansöker om hushållstillägg 2024!

Även om det är relativt enkelt att ansöka om hushållstillägg finns det några viktiga saker att tänka på när du ansöker om hushållstillägg.

När du planerar att beställa arbete eller tjänster och därmed ansöka om hushållstillägg, tänk på följande punkter:

 • När du beställer tjänster från ett företag och planerar att dra av dessa kostnader i beskattningen, kontrollera alltid först att företaget i fråga är registrerat i förskottsbetalningsregistret, annars kommer du inte att kunna begära hushållsavdrag.
 • Eftersom hushållsavdraget inte gäller för nybyggnation kan du inte begära hushållsavdrag för att bygga ett nytt garage, till exempel, men du kan begära det för att renovera ett gammalt garage. Utbyggnad av en befintlig byggnad omfattas inte heller av hushållstillägget, vilket innebär att du inte kan begära hushållstillägg för att bygga ett nytt rum, även om det är kopplat till en “gammal” byggnad.
 • Tak (utom lätta tak) som byggts på gården till ett gammalt hus är inte heller berättigade till hushållsavdrag.
 • Du kan bara begära hushållsavdrag för arbetsdelen, till exempel olika mäklararvoden och serviceavgifter täcks inte av hushållsavdraget.
 • Medlemmar som bor i samma hushåll kan ansöka om mer än ett hushållstillägg för samma arbete, förutsatt att arbetet utfördes med deras egna resurser, så att till exempel minderåriga barn vanligtvis inte är berättigade till hushållstillägget.
 • Kontrollera att fakturorna har rätt uppgifter och att de är i den persons namn som betalat för arbetet, dvs. ditt namn – om någon annans namn står på fakturan har du inte rätt till hushållsavdraget.

Artiklar publicerade av Hausoturva

Taloturva publicerar användbar information om bostäder, boende och särskilt om enfamiljshus.

Taloturva är den främsta leverantören av VVS-reparationer för småhus i Finland, och vi kan reparera ditt hus på 3 dagar, utan att du behöver flytta ut.

Vi utför också kostnadsfria dräneringsundersökningar i privata hus, eftersom vi vill förhindra vattenskador i Finland. Vet du i vilket skick rören i ditt hus är?

Prenumerera på vår kostnadsfria tips-tidning

I tipsbladet hittar du information om VVS-reparationer, enfamiljshus och relaterade kostnader.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Lämna en offertförfrågan på 25 sekunder

Är din villa i behov av reparation eller underhåll av rörsystemet? Be oss om en offert, du kommer inte att bli besviken!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.