Renovering av värmerör

Byte av värmerör i ett fristående hus

Om du har ett hus med värmerör eller vattenkylda radiatorer som är mer än 30 år gamla kan du börja planera din renovering av värmerör för enfamiljshus här. Värmerören kommer att ersättas av ytmonterade radiatorer. Taloturva har utfört tusentals VVS-reparationer och byggt den bästa modellen för VVS-reparationer.Be en Taloturva-expert om en bedömning av tillståndet på din VVS-anläggning!

Gå direkt till ämnet

Vad är rätt tidpunkt för att utföra en renovering av värmerör?

Gamla värmerör och radiatorer bör bytas ut när de är ca 30 år gamla. Den tekniska åldern påverkas av många faktorer som material, installationsmetod och om syre har trängt in i systemet. Metallrören under tvättrummet byggdes innan tätskiktet kom på plats, så det är vanligt att rören är i dåligt skick i detta avseende.
Metallrör är benägna att rosta och den höga vattentemperaturen utsätter rören för konstant påfrestning. Ett trasigt värmerör kan orsaka en vattenläcka. I värsta fall täcker inte försäkringen dig om skadan orsakats av ägarens försumlighet.

patteriverkkoremontti asentaja taloturva
patteriputkiremontti mobiili

Exempel på problem med värmerör

Gamla rörledningar är dolda inuti strukturer
Surt vatten korroderar röret från insidan
Extern fukt belastar rören
Gamla radiatorer minskar uppvärmningseffektiviteten

Vanliga frågor om renovering av radiatorer

Pris för byte av värmerör?

En renovering av värmerör kostar cirka 8 000-23 000 euro för ett enfamiljshus.

Kostnaden för en reparation av radiatornätet kan variera avsevärt beroende på ett antal faktorer. Det är viktigt att ta hänsyn till följande faktorer som kan påverka den slutliga kostnaden:

1.Husets storlek och antal våningar:

Större hus och fler våningar kräver fler rör och radiatorer, vilket kan öka kostnaderna.

2.Antal rum och radiatorer som ska värmas upp:

Ju fler rum och radiatorer, desto mer material och arbetstid behövs.

3.Storlek och antal fönster:

Dåligt isolerade hus kan kräva mer värmeeffekt, vilket kan påverka storleken på radiatorerna.

4. husets struktur och antalet genomföringar:

Till exempel kan stenhus kräva fler mantimmar för att göra genomföringar än trähus.

5.Husets form:

Byggkostnaderna varierar beroende på husets form. En kvadratisk bas är alltid den mest kostnadseffektiva, medan en L-formad husbas ökar kostnaderna.

6.Behovet av kapslingar:

Om man väljer att dölja rören bakom kapslingar kan detta öka kostnaderna

Hur lång tid tar det att reparera ett värmerör?

Renovering av värmerör och byte av vattenkylda radiatorer är stora investeringar som kan förbättra komforten och energieffektiviteten avsevärt. Hur lång tid renoveringen tar varierar beroende på fastigheten, men vanligtvis tar den mellan 3 och 8 dagar. Detta tidsintervall gör att husvärmen kan vara påslagen under större delen av tiden, så att vardagen kan fortsätta som vanligt, vilket är särskilt viktigt i Finlands varierande väderförhållanden.

Idag krävs det att en rörmokare har ett brett spektrum av färdigheter, inte bara rörmontering. Han arbetar som kundtjänstmedarbetare, designer, städare och, naturligtvis, rörmokare. En smidig och lyckad renovering kräver god planering och samarbete med kunden. Här följer en kort sammanfattning av renoveringsprocessen:

 1. Uppstartsmöte: ett uppstartsmöte hålls med rörmontören för att planera hela sträckningen för radiatorrören. Kunden godkänner rörledningssträckningen, vilket klargör helhetsbilden och gör att arbetet kan fortskrida smidigt.

 2. Skydd av arbetsplatsen: för batterilinjen är arbetsområdena noggrant skyddade. Det är viktigt att skydda ytorna på platsen för att undvika onödigt klotter och skador.

 3. Snickeriarbete: borra hål i väggarna där rören går. En skärm installeras på väggförlängningarna för att skydda röret och skapa ett estetiskt utseende.

 4. Rörinstallation: radiatorrören installeras som ytmonterade rör för varje vattenkyld radiator. Den nödvändiga utrustningen kommer att installeras i pannan och nya termostatventiler bytas ut i radiatorerna. Vid behov kan även strukturer eller kapslingar användas.

 5. Ansluta rören till de nya radiatorerna: Installatören ansluter de nya rören till de nya radiatorerna och utför en värmeavstängning om det behövs. Elektriska vattenradiatorer kan installeras i huset vid behov.

 6. Demontering och rengöring av gamla rör: rörmokaren demonterar de gamla rören och tömmer dem med en dammsugare. De tömda rören stannar kvar i konstruktionerna och orsakar ingen skada. Gamla hål lagas med golv- eller takfärgade pluggar.

Sammanfattningsvis var renoveringen snabb och enkel, utan någon större påverkan beroende på årstid.

Rörsanering med kompositrör?

Rörmokarna på House Security har alltid använt Uponors kompositrör. Uponor är ett inhemskt varumärke. Uponor Delar och verktyg finns tillgängliga i nästan alla VVS-företag, så om behovet uppstår senare, t.ex. ändringar kan du hitta tillbehören för detta. Vi rekommenderar inte andra märken eftersom utländska rörtillverkare regelbundet drar tillbaka produkter från den finska marknaden eller grossisten går i konkurs. I detta fall är tillgången på delar mycket svår.

Uponors rörsystem omfattas av en omfattande garanti mot fel och företaget Hausoturva utlovar en 10-årig garanti för installationen.

Röret finns tillgängligt i vitt eller krom, samt i olika kåplösningar. Kompositrör behöver inte isoleras som andra rörmaterial. Detta är ett flerskiktsrör med en skiktstruktur av aluminiumplast, så det finns inget behov av att isolera detta för torra områden. Normalt bör kopparrör isoleras, eftersom detta kondenserar och röret blir kallt för snabbt, eftersom röret inte har någon isoleringsförmåga.

Kompositrör för överlägsen hållbarhet, snabb installation och renaste installation. Och detta material kommer inte att användas för att träna i någons hem, eftersom Uponor har levererat rör i årtionden som en inhemsk leverantör.

Vi installerar de nya rören med en snygg ytfinish. Det innebär att byggnaden inte behöver rivas, vilket sparar enorma mängder material och arbetskostnader. Vi kommer också att göra de nödvändiga passagerna mellan rummen. Gamla vattenledningar töms, blockeras och lämnas på plats i husets struktur.


Kostnader:
Ytinstallation av värmerör är ett mer kostnadseffektivt alternativ eftersom det inte kräver öppning av strukturer.

Snabbhet: Ytmontering kan vara ett snabbare alternativ, eftersom man undviker många byggförseningar.

Estetik: I vissa fall kan ytmonterad installation vara ett estetiskt tilltalande alternativ, så länge den är noggrant utformad och installerad.

Underhåll: ytmonterade rör är lättare att inspektera och underhålla eftersom de är lättåtkomliga.

Hur påverkar detta energiförbrukningen?

Under årtiondenas lopp har gamla vattenkylda radiatorer ofta fått flera lager färg. Det finns ingen värmeöverföringsplatta mellan radiatorerna och själva radiatorn kan vara bara en metallplatta. En sådan radiator har fungerat utmärkt när det fanns ett gammalmodigt system, t.ex. Olja. Nu när priset på energi har stigit och anläggningen har installerat t.ex. geotermisk värme skulle systemet inte fungera så bra. Situationen korrigeras i förväg genom att installera en större pump eller en separat reservoar. Installerade luft/vattenvärmepumpar eller geotermiska värmepumpar är lågvattensystem och är därför mer effektiva i processen, när radiatorn i ledningen inte behöver köra varmvatten. Men nu kräver de gamla radiatorerna ett varmvattensystem, så resten av uppvärmningen kan ske med elmotstånd. Det rekommenderas därför om du har ett hus att värma upp, t.ex. luft till vatten värmepump så att du kan ersätta lågvattenradiatorerna i huset. I många fall är det också kostnadseffektivt att samtidigt byta ut varmvattenrören. Vi använder finska Purmo vattencirkulerande radiatorer. Dessa stöder pumpteknik vid låga framledningstemperaturer eftersom vattenradiatorer är mer effektiva när det gäller vattenmassa och värmeöverföringsyta. I detta fall behöver utloppstemperaturen inte vara så hög.

Smarta termostater kan också installeras som en del av renoveringen och spara upp till 10% energi per år. I sin enklaste form är detta en termostat med en digital styrenhet. Vi erbjuder även radiatortermostater som kan fjärrstyras, t.ex. från stugan.

Uppvärmningsrenovering erbjuder många fördelar som kan förbättra boendekomforten och spara kostnader. Här är några fördelar:

 1. Energieffektivitet och lägre boendekostnader:

Ett nytt värmesystem är oftast mer energieffektivt, vilket kan minska uppvärmningskostnaderna och göra boendet mer ekonomiskt.

 1. Effektivare värmeöverföring:

Det nya radiatornätet kan överföra värme mer effektivt, vilket förbättrar värmesystemets totala prestanda.

 1. Moderna styrsystem: Toppmoderna styrsystem möjliggör exakt värmestyrning, och fjärrstyrning via en mobilapp ger ökad bekvämlighet och flexibilitet.
 2. Minska risken för vattenskador:

Installation av ett nytt radiatorrör minskar risken för vattenskador, vilket kan spara reparationskostnader och minska olägenheter.

 1. Proaktiv renovering kontra reparation av vattenskador:

Det är ofta billigare och mindre tidskrävande att utföra värmereparationer i förväg än att reparera vattenskador.

 1. Rumsspecifik reglering och jämn värme:

Nyare system gör det möjligt att reglera temperaturen rum för rum, vilket förbättrar komforten. Jämn värme fördelas mer effektivt i rummen.

Hur gör man en 100 % lyckad renovering av värmerör?

Under 2012 började vi renovera värmerör och radiatorer och vid den här tiden gjordes renoveringar på många olika sätt. De ville göra en förändring och samlade ett team av experter för att utveckla en VVS-reparation för ett fristående hus. Man kom på ett sätt att göra jobbet “på 3 dagar” – utan evakuering och utan att skada byggnader. Vi är fortfarande på den här vägen och varje dag arbetar vi för att göra vår metod mer effektiv och bättre.

En lyckad installation av värmerör beror alltså inte på installatörens skicklighet eller tur, utan på en välutvecklad installationsmetod och testning. HVAC-sektorn har expanderat i takt med att tekniken har gått från pumpteknik till automation. Det innebär att en enskild rörmokare inte har tid och möjlighet att upprepa ett visst uppdrag. Detta återspeglas i en minskning av installationseffektiviteten och kvaliteten. För de flesta är situationen den att pipelinen av arbete plockas upp från en bred front och inte fokuseras på ett visst jobb som inte ligger i kundens bästa intresse.

House Security fokuserar endast på VVS-reparationer i småhus. Du kan säkert hitta de färdigheter som krävs för att utföra även det grundläggande VVS-arbetet, men om du vill bli bäst är det viktigt att vägra andra jobb.

Varför kan du få en renovering av värmerör och byte av radiatorer från Hausoturva?

Entreprenörsdrivet intellektuellt pipelineföretag

Vi har velat upprätthålla en god arbetsgemenskap och betala våra rörmokare en skälig lön. Rörmokarna arbetar med en entreprenörsanda och alla gör som om de själva skulle utföra installationen av värmerören. När en rörmokare vill fortsätta att arbeta för företaget återspeglas detta i ansvar och yrkesetik. En entreprenöriell HVAC-arbetsgrupp utvecklar en installationsstrategi och kan också se kritiskt på sitt eget arbete och hantera eventuella HVAC-klagomål som uppstår. Det bästa är dock att rörmokaren servar varje kund från början till slut och ansvarar för att ge kunden en rörmokarupplevelse som är bättre än förväntat.

En rörmokares färdigheter

Vi har haft tur, vi har haft de bästa HVAC-installatörerna i branschen som har arbetat för Taloturva och de har stannat hos oss. Tillsammans har vi kunnat fokusera på att utveckla processen för installation av värmerör på lång sikt. Installatören har deltagit i utbildningar om installation av värmerör som anordnats av företaget och leverantören, och har fått lämplig utbildning för arbetet. Rörmokaren gör samma repetition varje vecka, så att varje liten detalj finslipas.

Husets säkerhetsrutiner

Företaget har ett aktivt HVAC-fältledningsteam, som deltar i installationer av värmerör och övervakar kvaliteten på arbetet. Rörmokarchefen besöker de färdigställda arbetsplatserna och utvärderar möjliga förbättringar som kan ges till rörmokaren. Kunderna berömmer rörmokaren till förmannen, men det är förmannens uppgift att bedöma installationen ur sin egen yrkesmässiga synvinkel. Hausoturva anordnar regelbundet utbildningar om installation av värmerör, med tonvikt på vår skriftliga installationsmetod. Metoden för installation av inbyggd renovering av värmerör återspeglas i den konsekventa kvaliteten på de färdiga föremålen.

Garantier för rörledningar

Det sägs att den bästa garantin är när jobbet görs rätt första gången, men i vårt fall kompletterar garantierna från VVS-tillverkarna Hausoturva och Uponor varandra. Garantin gäller därför produkten och installationsarbetet för värmerörsinstallationen.

Taloturva lämnar 10 års installationsgaranti vid reparation av värmerör. Så det betyder att vi tror på vårt eget arbete, att det under 10 år inte kommer att finnas någon anledning att klaga på en felaktig installation.

Uponor är ett finskt varumärke och tillhandahåller sitt eget defektansvarsskydd för kompositsystem i enlighet med konsumentlagstiftningen.

Gratis kartläggning

Vi gör alltid en kostnadsfri förhandsbesiktning av varje renoveringsprojekt för värmerör. Detta innebär dimensionering och konditionsbedömning av renoveringen av värmerören. I detta sammanhang kan objektet alltid dimensioneras mer exakt och rätt pris för installationen av värmeröret kan erhållas. Detta kräver rätt kundserviceattityd från företaget, eftersom det enklaste sättet skulle vara att skicka ett erbjudande via e-post. Detta återspeglas i det faktum att verklighet och pris blandas ihop på installationsstadiet. Vi gör det alltid på ett sådant sätt att det inte finns några eftertankar.

Installationssteg för värmerör och radiatorer

Våra erfarna installatörer kan utföra renoveringar av radiatorer och värmesystem på 3-8 arbetsdagar.

Arbetet omfattar installation av nya rör med ytdragning, nödvändiga genomföringar samt dränering och blockering av gamla rör. När jobbet är slutfört städar vi upp efter oss. Handledaren utför kvalitetssäkring och sammanställer en rapport.

Arbetssteg

1 vaihe taloturva remontti
1. Utformning och skydd
2 vaihe taloturvan remonteissa
2. Snickeri
putkiremontti vaihe 3
3. Demontering av gamla rörledningar
4 vaihe taloturvan remonteissa
4. Installation av nya rör och radiatorer
5 vaihe taloturvan remonteissa
5. Efterbehandling
remontti vaihe 10
6. Slutlig inspektion och vägledning

Foton från våra resmål

Prenumerera på vår kostnadsfria tips-tidning

I tipsbladet hittar du information om VVS-reparationer, enfamiljshus och relaterade kostnader.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Lämna en offertförfrågan på 25 sekunder

Är din villa i behov av reparation eller underhåll av rörsystemet? Be oss om en offert, du kommer inte att bli besviken!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.