Inget slut i sikte för de stigande elpriserna

Artiklar om bostäder, VVS-reparationer, energi, renovering och enfamiljshus, producerade av Hausoturva.

Inget slut i sikte för de stigande elpriserna

Artiklar om bostäder, VVS-reparationer, energi, renovering och enfamiljshus, producerade av Hausoturva.

Elpriserna har stigit kraftigt under det senaste året och det finns inget slut i sikte. Prishöjningar har orsakat mycket motstånd bland konsumenterna och uppfattas ofta som orättvisa. Frågan har också upprepade gånger tagits upp i media. I den här bloggen förklarar vi hur elpriset har stigit och hur du kan skydda dig mot prisökningarna.

Vild tillväxt började för tio år sedan

En artikel om de stigande elpriserna i Taloussanomie visar omfattningen av situationen. Med hjälp av statistik från Statistikcentralen och Energimyndigheten kunde tidningen konstatera att elpriset har stigit kraftigt sedan början av 1990-talet. Hushållens elräkning har ökat 2,6-2,7 gånger mellan 1992 och 2019. Framför allt har priserna stigit under de senaste tio åren. Enligt Taloussanomie har elpriserna i Finland stigit mycket snabbare än den allmänna prisutvecklingen, och ökningen är betydande även på europeisk nivå. De stigande elpriserna driver upp de redan höga boendekostnaderna för finländare, både i Europa och i de nordiska länderna.

Elöverföring kan inte konkurrensutsättas – ökningar uppfattas som orättvisa

Elpriset består av tre olika komponenter: energipriset, skatter och överföringspriset. För mer information om detta ämne, se artikeln om elprisbildning. Enligt Taloussanomie har elpriset ökat under de senaste årtiondena, både när det gäller skatter och när det gäller elenergi och överföring. Priserna på elöverföring har ökat, särskilt sedan 2015. Många anser att ökningen av överföringspriserna är särskilt orättvis eftersom elöverföring inte kan utsättas för konkurrens: priset för elöverföring tas alltid ut av det lokala elbolaget. Det innebär att du inte kan påverka elöverföringspriset ens genom att byta elbolag. Om du vill ändra priset på elöverföring har du inget annat val än att flytta någon annanstans.

Priserna på elöverföring förväntas fortsätta stiga

Västra korridoren skriver i en artikel om priset på överföring av el, att överföringspriset kan öka med upp till 40%. Jarmo Partanen, professor i elektroteknik, säger: “Det är förutsebart att nätbolagens överföringstariffer kommer att fortsätta att stiga. Beroende på nätföretagens regionala förhållanden förväntas den intäktsförändring som tillåts enligt styrmodellen för nätföretag under perioden 2016-2028 vara +10-40%.” Simo Nurmi, generaldirektör för Energimyndigheten, bekräftar också uppskattningen att överföringspriserna kommer att öka med upp till 40 %. I artikeln från MTV News.

“uppåtriktad press” på priserna för överföring av el

Enligt en artikel i MTV News är elbolagen under press att höja transmissionspriserna ytterligare. Energimyndighetens generaldirektör motiverar prisökningen bland annat med högre grossistpriser, stigande produktionskostnader och ett dåligt vattenår.

Elbolagen verkar dock inte gå så dåligt, trots de utmaningar som nämnts ovan. Enligt en artikel i Taloussanomie ökade Fingrid, som driver och utvecklar det finska elöverföringsnätet, sin rörelsevinst till hela 91 miljoner euro. Länsiväylä skriver om Caruna, ett eldistributionsföretag som enligt en Finwach-undersökning har underlåtit att betala staten 12 miljoner euro i skatteintäkter per år. Denna skatteflykt har varit möjlig eftersom företaget ägs på överstatlig basis.

Egenproducerad el ger skydd mot prisökningar

Den snabba ökningen av elöverföringspriserna har orsakat mycket kritik – och det är inte konstigt. Trots kritiken finns det inga tecken på förändring. The Western Way skriver den hårda sanningen: “Det finns inget slut i sikte för den uppåtgående trenden i transferpriserna.”

Du kan dock skydda dig mot elbolagens prishöjningar. Om du inte vill vara utlämnad till prisökningar bör du överväga att generera din egen el, till exempel med solpaneler. El som produceras av solpaneler behöver inte betala några överföringsavgifter och skatter blir bara ett problem för system över 100 kVA. I praktiken påverkar därför elskatten inte alls de enskilda hushållen.

Om du är intresserad av solenergi bör du ta reda på vilken potential ditt hem har för att producera solel. Boka en kostnadsfri solcellsundersökning för din villa för att ta reda på vilken typ av system som är rätt för dig och få en offert på en solcellsanläggning. Att boka en undersökning innebär inte att du förbinder dig till något.

Boka en kostnadsfri solcellsundersökning

Artiklar publicerade av Hausoturva

Taloturva publicerar användbar information om bostäder, boende och särskilt om enfamiljshus.

Taloturva är den främsta leverantören av VVS-reparationer för småhus i Finland, och vi kan reparera ditt hus på 3 dagar, utan att du behöver flytta ut.

Vi utför också kostnadsfria dräneringsundersökningar i privata hus, eftersom vi vill förhindra vattenskador i Finland. Vet du i vilket skick rören i ditt hus är?

Prenumerera på vår kostnadsfria tips-tidning

I tipsbladet hittar du information om VVS-reparationer, enfamiljshus och relaterade kostnader.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Lämna en offertförfrågan på 25 sekunder

Är din villa i behov av reparation eller underhåll av rörsystemet? Be oss om en offert, du kommer inte att bli besviken!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.