Hushållsavdrag 2022: så får du de största besparingarna

Artiklar om bostäder, VVS-reparationer, energi, renovering och enfamiljshus, producerade av Hausoturva.

Hushållsavdrag 2022: så får du de största besparingarna

Artiklar om bostäder, VVS-reparationer, energi, renovering och enfamiljshus, producerade av Hausoturva.

När du köper en tjänst för ditt hem, t.ex. renovering eller städning, kan du dra av kostnaden för arbetet från din skatt genom att använda hushållsavdraget. Med andra ord sparar du pengar. I den här guiden förklarar vi hushållskrediten mer i detalj och ger praktiska exempel på hur du kan använda den. I ett paket får du aktuell information och tips om hur du kan maximera ditt sparande.

Hushållsavdraget minskar skattebördan

Hushållsavdraget är en skattelättnad för den som köper en extern tjänst till sitt hem, antingen från ett företag eller anlitar en anställd för att utföra arbetet. Du kan få avdrag för t.ex. renovering av bostaden, städning och omsorgsarbete. Hushållsavdraget dras i första hand av från skatten på förvärvsinkomster och kapitalinkomster och kan spara stora summor pengar. Avdraget kan göras från både förvärvsinkomst och pensionsskatt. Så hushållstillägget är inte bara för arbetande människor, det är också en viktig förmån för många pensionärer.

Syftet med hushållstillägget är att uppmuntra hushållen att utföra olika typer av arbete och därigenom främja självhushållning och bekämpa den informella ekonomin.

Hushållsavdrag 2022 och avdragsgillt

Hushållsbidraget är begränsat till 3 500 euro per person och år för renoveringstjänster som inte använder oljeuppvärmning och för hushållsskötsel och underhållstjänster. Självrisken för dessa tjänster är 60 % av arbetsdelen och självriskandelen är 100 euro.

För andra renoveringsarbeten är avdraget upp till 2 250 euro per person och avdraget för arbete är 40 %. Egenavgiften är densamma som för ovanstående tjänster, dvs. 100 euro.

Ett par kan få upp till 7 000 euro per år i avdrag. Du kan bara få hushållsavdrag för den del av arbetet som du har betalat för – du kan t.ex. inte få avdrag för material- och förbrukningskostnader. Som konsument behöver du dock inte oroa dig för hur mycket arbete som krävs, eftersom kostnaden för arbetet kommer att återspeglas i leverantörens faktura. Om arbetets andel av någon anledning inte har delats upp, be företaget om en detaljerad faktura.

Avdragsbeloppet beräknas genom att först multiplicera kostnaden för arbetet med 40% eller 60% och sedan dra av en självrisk på 100 €. Här är ett par exempel:

Exempel 1. Du bor ensam och anlitar städhjälp från ett företag. Eftersom arbetet är hushållsarbete är avdraget för arbete 60%. Arbetet kostar 1 200 euro på fakturan, så du får göra ett avdrag på 620 euro. Avdraget bestäms enligt följande:

60 % × 1 200 € – 100 € = 620 €

Exempel 2. Du bor ensam och ska renovera ditt rörsystem. Eftersom arbetet är ett renoveringsarbete är avdraget för arbete 40 %. Fakturans arbetsdel är 6 000 euro, så du får ett maximalt avdrag på 2 250 euro. Avdraget bestäms enligt följande:

40 % × 6 000 € – 100 € = 2 400 €. Det maximala avdraget för renoveringskostnader är dock 2 250 euro.

Exempel 3. Du och din make/maka ska renovera badrummet och räkningen för arbetet är 6 000 euro. Eftersom detta är ett renoveringsarbete är avdraget för arbete 40%. En av er betalar en tredjedel av räkningen och den andra två tredjedelar. Avdragsbeloppet fördelas till dig enligt följande:

Person 1: 40 % × 2 000 euro – 100 euro = 700 euro
Person 2: 40 % × 4 000 € – 100 € = 1 500 €

Skatteförvaltningens praktiska räknare hjälper dig också att beräkna beloppet av hushållsavdraget.

Dessa tips hjälper dig att spara mer

Det finns ett par saker att tänka på för att hushållsavdraget ska maximera besparingarna. Ta åtminstone hänsyn till dessa tips:

Tips 1: självrisk endast för en av de boende

Om hushållsavdraget är högst 3 500 euro och du bor tillsammans med en partner är det bättre att bara ansöka om avdrag för en av dem, eftersom självrisken bara betalas en gång.

Tips 2: Spara dubbelt så mycket vid årsskiftet

Den skattskyldige medger avdrag för det år då fakturan betalas. Om den tjänst som berättigar till avdraget tillhandahålls vid årsskiftet och fakturorna betalas under två olika kalenderår, kan avdraget utnyttjas under båda åren. Det innebär att det maximala avdraget kan fördubblas till mellan 5 000 och 7 000 euro per person, beroende på tjänst. Om avdraget fördelas på två år, beaktas självrisken på 100 euro under båda åren.

Dubblering kan inte göras för en renovering som finansieras med ett lån. I detta fall beviljas avdraget enligt datumet för undertecknande av finansieringsavtalet.

Obs! Hushållstillägget får dock inte på ett konstlat sätt fördelas över två år. En entreprenör kan t.ex. inte göra en renovering på sommaren och fakturera hälften av den i januari nästa år. Därför måste tjänsten verkligen vara anpassad till årsskiftet, och tjänsteleverantören får inte avvika från de normala faktureringsvillkoren för att maximera hushållsavdraget. Om du bara har läsintresse finns det relativt detaljerade riktlinjer om hushållsavdraget på skattemyndigheternas webbplats.

Tips 3: Räkna inte med att hushållsavdraget är permanent

Hushållsavdraget är en mycket omfattande skattelättnad och ger därför upphov till en hel del offentlig debatt. Avdraget har varit föremål för frekventa förändringar, vilket gör det svårt att förutsäga beloppet för kommande år. Så skjut inte upp renoveringar i flera år i hopp om att dina hushållsavdrag ska förbli oförändrade, utan dra nytta av skattebetalarnas förmåner förr snarare än senare.

Ansökan om hushållstillägg – ofta räcker det med en blankett

Hushållstillägget betalas inte ut automatiskt, utan du måste rapportera det till skattemyndigheten. Det finns ett par olika sätt att begära avdraget. Om du vill lämna in din deklaration elektroniskt och snabbt, ska du rapportera avdraget ditt skattekort 2022 eller din skattedeklaration. Om du vill deklarera per post kan du ladda ner och skriva ut de blanketter som behövs från skattemyndigheternas webbplats. I de flesta fall räcker det med en blankett, 14A.

Avdraget yrkas i samband med deklarationen för beskattningsåret eller alternativt kan det beaktas redan i förskottsbeskattningen. För att beaktas för avdrag måste arbetet ha utförts och den avdragsgilla utgiften ha uppkommit eller lönen ha betalats ut. Om din skatt inte är tillräcklig för att göra avdrag, kommer du inte att kunna dra av kostnaderna under kommande år. Om du glömmer att begära avdrag har du tre år på dig att lämna in en begäran till skattemyndigheten.

Observera att du själv måste ta reda på om du är berättigad till hushållsavdrag och se till att företaget är registrerat i förskottsuppbördsregistret. Om du anställer en person behöver du hans eller hennes personnummer för att deklarera hushållstillägget. Om du av någon anledning glömmer att ansöka om hushållstillägg och skatteåret har avslutats kan du överklaga senare genom att lämna in en begäran om justering.

Att renovera rörledningar är ett bra sätt att dra nytta av minskningen

Om du bor i ett småhus bör du överväga att utnyttja hushållsavdraget för VVS-reparationer. I Finland finns det många småhus där den tekniska livslängden för rörsystemet har nått slutet av sin livslängd eller har passerat för länge sedan. Det kan leda till otäcka och dyra vattenskador som inte täcks av försäkringen. Om du har gamla rörledningar i din villa bör du boka en VVS -besiktning, som är helt kostnadsfri. Vid behov kan vi också ge dig en offert på VVS-reparationer, antingen i samband med en besiktning eller via ett formulär.
Det är enkelt att deklarera hushållstillägget till Taloturvas kunder, eftersom vi skickar dem en förifylld blankett för hushållstillägg och ett intyg om hushållstillägg. Bostadsrenoveringar är alltid avdragsgilla.

Villkor för hushållstillägg

Hushållstillägget omfattas av några villkor som du bör ta hänsyn till innan du ansöker om tillägget.

Flera personer i ett hushåll kan begära avdrag för samma tjänst. Detta är möjligt när personer är gifta eller lever i ett registrerat partnerskap. En partner har rätt till avdrag om han eller hon har bidragit till arbetskostnaden och bor i samma bostad. Ett hemmavarande barn kan också vara berättigat till avdrag om han eller hon har inkomster som har bidragit till betalningen av avdragsgilla utgifter. Den som begär avdraget måste dock kunna bevisa för skattemyndigheterna att kostnaderna har betalats, till exempel med hjälp av en namngiven faktura och en transaktion.

Hushållsavdraget är alltid personligt. Om du av någon anledning vill överföra avdraget till en annan person kan överföringen endast göras till en person som är gift eller lever i ett registrerat partnerskap. Men om avdraget endast begärs av en person och det maximala avdraget överskrids, kommer skatteförvaltningen automatiskt att dra av det överskjutande beloppet från makens skatteräkning. Så en skattebjörn kan också vara rättvis!

Skattemyndigheterna definierar och listar exakt allt arbete som är avdragsgillt som hushållsarbete. Du kan få avdrag för underhålls- och renoveringsarbeten, t.ex. reparationer av rörledningar eller målning av ett uthus. Men till exempel sotning och flyttning omfattas inte av hushållstillägget. Om du undrar om en renovering är berättigad till avdrag, kontrollera tabellen över avdragsgilla tjänster som sammanställts av skattemyndigheterna.

Kom också ihåg att arbetet måste utföras i ditt eget hem eller i ett fritidshus. Arbete som utförs hemma hos föräldrar eller mor- eller farföräldrar är också avdragsgillt. Den avdragsgilla tjänsten behöver inte ha utförts inom Finlands gränser, utan kan också dras av för arbete som utförts i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Bosättningslandet kan därför vara Finland, men det kan också vara Danmark eller Spanien.

Om du renoverar arbetet med lånade pengar har du rätt till avdrag, men kostnaden för renoveringslånet är inte avdragsgill. För finansieringsavtal är året för kostnadsminskningen det år då finansieringsavtalet ingås. Om renoveringen däremot påbörjas först året därpå, är avdragsåret det år då arbetet utförs. Om du däremot har fått ersättning från ett försäkringsbolag för reparationsarbeten på grund av t.ex. en vattenskada, kan du inte ansöka om hushållstillägg.

Som tidigare nämnts måste företaget vara registrerat i förskottsuppbördsregistret vid tidpunkten för beställningen – annars medges inget avdrag. Detta är ett strikt krav från skattemyndigheterna, så du bör alltid kontrollera detta innan du beställer en tjänst. Det spelar ingen roll om företaget senare tas bort från registret. Under beställningsfasen kan du enkelt och snabbt kontrollera YTJ-företagssökningen.

Du kan inte få flera bidrag samtidigt och därför kommer de bidrag du får också att påverka ditt hushållsbidrag. Om du får en subvention för samma arbete kan du inte få avdrag. Om du t.ex. får vårdnadsbidrag kan du inte göra avdrag för barnomsorg. Du kan läsa mer om subventionernas inverkan på hushållsavdraget på Skatteförvaltningens webbplats.

Artiklar publicerade av Hausoturva

Taloturva publicerar användbar information om bostäder, boende och särskilt om enfamiljshus.

Taloturva är den främsta leverantören av VVS-reparationer för småhus i Finland, och vi kan reparera ditt hus på 3 dagar, utan att du behöver flytta ut.

Vi utför också kostnadsfria dräneringsundersökningar i privata hus, eftersom vi vill förhindra vattenskador i Finland. Vet du i vilket skick rören i ditt hus är?

Prenumerera på vår kostnadsfria tips-tidning

I tipsbladet hittar du information om VVS-reparationer, enfamiljshus och relaterade kostnader.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Lämna en offertförfrågan på 25 sekunder

Är din villa i behov av reparation eller underhåll av rörsystemet? Be oss om en offert, du kommer inte att bli besviken!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.