Drömmer du om solpaneler för ett fristående hus? Så får du en solcellsanläggning till ditt hem

Artiklar om bostäder, VVS-reparationer, energi, renovering och enfamiljshus, producerade av Hausoturva.

Drömmer du om solpaneler för ett fristående hus? Så får du en solcellsanläggning till ditt hem

Artiklar om bostäder, VVS-reparationer, energi, renovering och enfamiljshus, producerade av Hausoturva.

Den lokala produktionen, självförsörjningen och miljövänligheten hos solpaneler lockar allt fler konsumenter att producera sin egen solel. Solenergi blir allt populärare, och mängden el som genereras från solenergi har minst fördubblats varje år sedan 2014.

Men många undrar kanske hur man går tillväga för att få en solcellsanläggning i praktiken. Därför kommer vi i den här bloggen att förklara hela processen för hur panelerna hamnar på taket på ett fristående hus. Den täcker alla steg från undersökningsbesöket till installationen och idrifttagningen av panelerna.

Att skaffa en solcellsanläggning börjar med en besiktning

När du är intresserad av att köpa en solcellsanläggning är det första steget att boka en kostnadsfri besiktning. Undersökningen kommer att avgöra hur väl ditt privata hus lämpar sig för solenergiproduktion. Takets form, tegelpannornas orientering och den tillgängliga ytan kan medföra begränsningar, så detta beaktas vid utformningen av helheten. I vissa fall är det vettigt att installera paneler över hela takytan, medan det i andra fall bara är en begränsad yta som är lämplig för solenergiproduktion.

I de flesta fall finns det inga hinder för produktion av solel, så nästa steg är att bedöma vilken solcellsanläggning som är lämplig. Det lämpliga antalet solpaneler beror mycket på hur mycket el som förbrukas och hur förbrukningen fördelas över årstiderna. Besöket kommer också att ge praktisk information om fotovoltaiska system och svar på de viktigaste frågorna relaterade till fotovoltaik.

Paneler installeras vanligtvis på en dag

Installationen av solpaneler tar vanligtvis bara en dag. Installationen sker i två steg: solpanelerna installeras på taket och ansluts till en växelriktare som installeras inomhus. Panelerna fästs i taket med en mekanism som är lämplig för din taktyp och orienteras i optimal vinkel parallellt med plattan. På så sätt fångar de upp så mycket solstrålning som möjligt och producerar el på ett effektivt sätt. Växelriktaren är ansluten till husets elnät och till det kommunala elnätet. Den omvandlar den el som genereras av panelerna till växelström, som är lämplig för användning i elektriska hushållsapparater.

Installationsarbetet är inte störande och i skickliga händer överraskar dess smidighet ofta invånarna. Gott uppförande inkluderar ordentlig städning efter arbetet och detta är verkligen en del av Hausoturvas praxis. Den andra dagen ansluter elektrikern panelerna till husets huvudelcentral och kontrollerar att allt fungerar som det ska.

Införandet av solpaneler kräver inte djupgående kunskaper

När panelerna har installerats och anslutits är de fullt funktionsdugliga. Efter installationen kommer en representant från Hausoturva att tillhandahålla omfattande bruksanvisningar och anvisningar för underhåll och service av panelerna. Panelerna är mycket enkla att använda och kräver inte mycket underhåll och service. I praktiken behöver panelerna bara rengöras då och då för att förhindra att skräp fastnar på panelernas yta och minskar produktiviteten. Panelerna är tillförlitliga och har därför en effektivitetsgaranti på upp till 25 år, och även efter det är produktiviteten vid maximal kapacitet minst 80 %.

Du kan enkelt övervaka avkastningen på dina paneler via onlinetjänsten. Efter installationen kommer du att få ett övervakningsprogram som gör att du kan se den el som genereras av systemet i realtid. Slutresultatet är ren el som minskar ditt koldioxidavtryck och din elräkning.

Vill du bli en av pionjärerna?

På Taloturva förstår vi de finska husägarnas behov. Därför vill vi dela med oss av vår expertis och sänka tröskeln för att komma igång med solenergi.

Ta ett steg mot självförsörjande energiproduktion och boka en kostnadsfri solcellsundersökning. Under ditt besök kommer du att få reda på hur lämplig solenergi är för ditt hem och dina behov. Du förbinder dig inte till något genom att besvara enkäten, eftersom vi anser att alla har rätt att få veta mer om solenergi och dess potential.

Artiklar publicerade av Hausoturva

Taloturva publicerar användbar information om bostäder, boende och särskilt om enfamiljshus.

Taloturva är den främsta leverantören av VVS-reparationer för småhus i Finland, och vi kan reparera ditt hus på 3 dagar, utan att du behöver flytta ut.

Vi utför också kostnadsfria dräneringsundersökningar i privata hus, eftersom vi vill förhindra vattenskador i Finland. Vet du i vilket skick rören i ditt hus är?

Prenumerera på vår kostnadsfria tips-tidning

I tipsbladet hittar du information om VVS-reparationer, enfamiljshus och relaterade kostnader.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Lämna en offertförfrågan på 25 sekunder

Är din villa i behov av reparation eller underhåll av rörsystemet? Be oss om en offert, du kommer inte att bli besviken!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.