Det är därför det lönar sig att underhålla avloppsledningarna

Artiklar om bostäder, VVS-reparationer, energi, renovering och enfamiljshus, producerade av Hausoturva.

Det är därför det lönar sig att underhålla avloppsledningarna

Artiklar om bostäder, VVS-reparationer, energi, renovering och enfamiljshus, producerade av Hausoturva.

I Finland underhålls avlopp i privata hus dåligt, trots att det finns tydliga fördelar med att underhålla avlopp. Ofta utförs underhållet först när det behövs – med andra ord för sent. I den här artikeln vill vi berätta varför och hur du underhåller ditt avlopp.

Underhåll förlänger avloppets livslängd och förebygger problem

Även om livslängden för avloppsrör varierar beroende på material, är inget avlopp helt oskadat över tid – inte ens ett plastavlopp. Speciellt när det gäller PVC-plaströr orsakar urea förglasning av plasten. I praktiken innebär detta att röret blir sprött och utsätts för allvarliga skador. Regelbundet underhåll av avloppet kan bidra till att avlägsna spröda ämnen från rörens inre yta och därmed förlänga avloppets livslängd. Därför har det länge varit brukligt i Sverige att underhålla avloppsrör med 5-10 års mellanrum.

Underhållet förebygger också problem som är typiska för avloppsrör, t.ex. blockeringar. Dessutom kan avloppsunderhåll avslöja dolda faror i rören innan något allvarligt kan hända. Till exempel kan mycket små sprickor eller tätningsskador upptäckas efter underhåll. Denna typ av skada kan endast ses med en avloppskamera efter att rören har rengjorts.

Omfattande dräneringstjänster från Plumbing Security

Precis som vid renovering av avlopp varierar kvaliteten på avloppstjänsterna från en operatör till en annan. På HVAC security fokuserar vi på kvalitet och tillförlitliga resultat. Vi har fått beröm för att vi skyddar hemmet ordentligt innan vi påbörjar underhållet. Själva avloppsrengöringen anpassas alltid efter situationen, eftersom olika metoder och verktyg är lämpliga för olika ändamål. Efter dräneringstjänsten förser vi kunden med en videoinspelning av dräneringsrören så att de själva kan kontrollera kvaliteten på arbetet. En annan bra sak med vår tjänst är att om ovan nämnda dolda skador upptäcks kan vi också erbjuda en reparationstjänst för rörledningar.

Upptäck och beställ smidiga avloppstjänster

Artiklar publicerade av Hausoturva

Taloturva publicerar användbar information om bostäder, boende, VVS, HVAC och särskilt om enfamiljshus.

Taloturva är den främsta leverantören av VVS-reparationer för småhus i Finland, och vi kan reparera ditt hus på 3 dagar, utan att du behöver flytta ut.

Vi utför också kostnadsfria dräneringsundersökningar i privata hus, eftersom vi vill förhindra vattenskador i Finland. Vet du i vilket skick rören i ditt hus är? 

Boka din kostnadsfria dräneringsrevision här!

Taloturvan artikkelit