Dålig ventilation i många privata hus – renovering ofta nödvändig

Artiklar om bostäder, VVS-reparationer, energi, renovering och enfamiljshus, producerade av Hausoturva.

Dålig ventilation i många privata hus – renovering ofta nödvändig

Artiklar om bostäder, VVS-reparationer, energi, renovering och enfamiljshus, producerade av Hausoturva.

Det finns upp till en miljon bostäder i Finland som saknar ordentlig ventilation, skriver Tekniikka & Talous. Helsingin Sanomat skrev också nyligen om förekomsten av otillräcklig ventilation, särskilt i radhus och fristående hus byggda på 1970- och 1980-talen.

På senare tid har det funnits en viss oro för inomhusluftens kvalitet, men trots detta är det inte många privatpersoner som intresserar sig för hur ventilationen fungerar. Dessutom vänjer man sig snabbt vid dålig inomhusluft, vilket gör det lätt att glömma bort. Men dålig ventilation kan skada både livskvaliteten och husets struktur. Det är därför det är viktigt att känna till grunderna för ventilation som husägare. I den här bloggen kommer vi att diskutera hur olika ventilationsmekanismer skiljer sig åt och varför ventilationssystem i bostäder ofta är i behov av renovering.

Finlands mest populära ventilationsmetod presterar dåligt enligt nuvarande standarder

Före 1960-talet var nästan alla bostäder utrustade med självdragsventilation och enligt Finlands Andningsförbund är det fortfarande den vanligaste ventilationsmetoden i bostäder i Finland. Denna ventilationsteknik ger dock ett dåligt resultat med dagens mått mätt. Tryckventilation baseras på tryckskillnader mellan inomhus- och utomhusluft. Som ett resultat varierar ventilationens effektivitet med vädret och ger ofta inte tillräckligt med ventilation i hela huset. När luften inte byts ut ordentligt kan koldioxidhalten lätt bli för hög och orsaka t.ex. kronisk huvudvärk och trötthet. Lukt- och dammolägenheter är också vanliga vid tryckluftsventilation.

Frånluftsfläkt orsakar skadligt undertryck

Efter 1960-talet började mekanisk ventilation konkurrera med gravitationell ventilation. Mekanisk frånluftsventilation är inte särskilt väderberoende, men den har sina svagheter. Det har varit vanligt att inte installera några ersättningsventiler alls, eller att installera för få sådana i förhållande till frånluftsventilerna. Det innebär att luft mekaniskt blåses ut ur huset, men att ersättningsluft inte blåses in i huset i samma takt. Resultatet är ett undertryck som “suger” föroreningar från byggnadens strukturer till den luft du andas. Inomhusluften kan därför blandas med gaser som asbestpartiklar och radon, som till och med kan utgöra en cancerrisk.

Ventilationen i frånluftsventilationssystem är ofta otillräcklig och oekologisk på grund av den höga energiförbrukningen; när varm luft blåses ut utan att värmeenergin återvinns är den helt bortkastad. När den inkommande luften inte värms upp skapar luftströmmarna dessutom en känsla av drag.

Mekanisk ventilation och frånluftsventilation är en modern lösning

Idag har de flesta nya privata bostäder ett mekaniskt ventilationssystem, där luften både blåses in och sugs ut mekaniskt. I moderna system kan värmen i frånluften fångas upp och omvandlas till elektrisk energi. Dessa typer av system är energieffektiva och filtrerar ofta även tilluften på ett effektivt sätt. Detta skyddar inomhusluften från yttre föroreningar som gator och pollen. Eftersom enheterna blåser både in och ut med samma effekt skapas inget undertryck, så att inga partiklar från byggnadskonstruktionen eller radongas dras in i andningsluften.

Dålig ventilation i ett enfamiljshus leder till skador på huset och hälsoproblem

Som vi nämnde tidigare kan dåligt fungerande ventilation utgöra en hälsorisk. Dålig luftkvalitet inomhus kan leda till en rad olika symtom, t.ex. koncentrationssvårigheter, allergiska symtom och huvudvärk. Dessutom innebär dålig ventilation att fukt från tvätt, dusch, disk och annan normal livsföring inte kan ventileras bort på ett effektivt sätt. Fukt i luften kondenserar på ytor och kan orsaka skador på färg och tapeter. Det finns också risk för fuktskador och mögelpåväxt.

Misstänker du att din bostad har dålig ventilation?

Dålig luftkvalitet inomhus är inte värt att lida av. Om din villa har övertrycksventilation eller bara en enda frånluftsventil bör du ta del av en kostnadsfri undersökning av inomhusluften. På så sätt får du veta nivån på den luft du andas i ditt hem och, vid behov, får du en offert för en renovering av inomhusluften.

Du bör vara medveten om nivån på luftkvaliteten i ditt hem senast när du lägger ut ditt hus till försäljning. I en affär mellan privatpersoner är säljaren ansvarig för fel i fem år efter affären. I hälsoskyddslagen (26 §) föreskrivs att bostaden eller annan inomhusluft ska vara så ren och ventilerad att den inte medför olägenhet för hälsan.

Artiklar publicerade av Hausoturva

Taloturva publicerar användbar information om bostäder, boende och särskilt om enfamiljshus.

Taloturva är den främsta leverantören av VVS-reparationer för småhus i Finland, och vi kan reparera ditt hus på 3 dagar, utan att du behöver flytta ut.

Vi utför också kostnadsfria dräneringsundersökningar i privata hus, eftersom vi vill förhindra vattenskador i Finland. Vet du i vilket skick rören i ditt hus är?

Prenumerera på vår kostnadsfria tips-tidning

I tipsbladet hittar du information om VVS-reparationer, enfamiljshus och relaterade kostnader.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Lämna en offertförfrågan på 25 sekunder

Är din villa i behov av reparation eller underhåll av rörsystemet? Be oss om en offert, du kommer inte att bli besviken!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.