Putkivuoto on yleisin vesivahingon aiheuttaja omakotitalossa

putkivuodot omakotitalo 1000

Putkivuoto on yleisin vesivahingon aiheuttaja omakotitalossa

Putkiremontti, putkiremontin hinta ja remontista aiheutuva vaiva huolestuttaa ja pelottaa monia omakotiasujia. Asiaa siirretään helposti eteenpäin, pois tästä hetkestä. Liian moni luottaa ajatukseen, ettei vahinko tapahdu omalle kohdalle. Kuitenkin vahinkoja syntyy jatkuvasti. Esimerkiksi 80 luvun omakotitalon putkiremontti olisi pitänyt jo hoitaa, sillä putkiston ikä on ylittänyt teknisen 30 vuoden käyttöiän ja riski vahingolle on suuri. Tutkimusten mukaan vesivahinkoja sattuu ennen 90-lukua rakennetuissa omakotitaloissa. Yleisimmin putkivuodot tapahtuvat käyttövesi- ja viemäriputkistossa.
Eniten putket vuotavat seinien sisällä, nousuroilossa tai kaapistossa. Vuotovahinkojen selvityksen mukaan yleisimmät syntymekanismit ovat mekaaninen rikkoutuminen, korroosion vaikutukset ja tukkeutuminen. Erityisenä vahinkona mainittakoon mm. alapohjavahingot, joissa vuoto tapahtuu alapohjarakenteiden sisällä olevassa putkistossa. Nämä vahingot huomataan tyypillisesti vasta kun vuoto on jo kerinnyt aiheuttaa laajoja vahinkoja. Vuotovahinkoja torjuttaessa on tärkeintä ensin lähteä selvittämään putkiston kunto ja sen kestävyys eri olosuhteissa. Putkiston kuntokartoituksen avulla moneen mieltä askarruttavaan kysymykseen saa ammattilaisen avulla vastauksen. Mitä nopeammin asiat selvittää, sen paremmin on perillä asioiden ajankohtaisuudesta ja riskien hallinnasta.

Omakotitaloissa putkivuodon aiheuttaja on useimmiten viemäri ja kylmävesiputki

Kuten edellä mainittiin, viemäriputkiston vuotovahinkoja aiheuttaa eniten mekaaninen rikkoutuminen, tukkeutuminen ja korroosio. Putken materiaali kestää aikansa ja tulee sitten tiensä päähän. Tukkeumat taas syövyttävät putken materiaalia ja ovat aina huono asia, sillä sisällä liikkuva neste ja eritteet eivät pääse eteenpäin niille tarkoitettuun kaivoon tai kunnan viemäriverkostoon. Liitoksissa ja tiivisteissä tapahtuvat vuotovahingot johtuvat tyypillisesti rakennusvirheistä tai esimerkiksi roudan aiheuttamasta putkiston liikkumisesta. Jos tiiviste ei ole paikallaan, ei se hoida sille tarkoitettua tehtävää ja vesi/nesteet pääsevät rakenteisiin tai esimerkiksi alapohjaan.

Lämpötilavaihtelut rasittavat ja haurastuttavat kaikkia putkistoja lämpölaajenemisen takia. Kuten tiedämme, Suomessa lämpötilat vaihtelevat paljon vuodenaikojen mukaan ja siksi putket joutuvat koville. Omakotitalojen kylmävesiputkissa rikkoutuminen tapahtuu tyypillisesti putkessa tai liitoksessa. Yleisimmin vuotaneen putken materiaalina on kupari. Lisäksi vuotoriskejä kasvattavat mm. vanhat hanat ja sekoittajat, sekä putkiliitokset ja tiivisteet, jotka haurastuvat ajan ja käytön myötä. Joka kerta kun hana avataan ja suljetaan, liikkuu vesi putkistossa ja aiheuttaa näin paineen vaihteluita.

UTs

KUVA 1. Vuotava kone, laite, putkisto eri vuotovahinkoselvityksissä.

Putkivuodosta aiheutuneen vesivahingon korvaussumma omakotitaloissa

1960-luvulta 1980-luvulle asti rakennetuissa omakotitaloissa ongelmana on, että vesiputket on pääsääntöisesti asennettu piiloon talon rakenteisiin. Putkivuodon sattuessa vesi pääsee kastelemaan rakenteet, aiheuttaen helposti mittavan vesivahingon. Rakenteissa tapahtuneen vesivahingon korjaaminen tarkoittaa lähes poikkeuksetta rakenteiden laajempaa purkamista ja koneellista kuivaamista viikoiksi tai jopa kuukausiksi riippuen vahingon laajuudesta. Vesivahingon aiheuttama vahinko on tärkeä saada korjattua täysin, sillä yllättävän pienikin kosteus voi aiheuttaa taloon hometta ja sisäilmaongelmia.
Kylmän käyttövesiputkiston vuotovahingon määrä keskimäärin on n. 13 000 €, josta korvauksen määrä on n. 6300 €. Huomioitavaa on, että korvauksissa käsitellään aina vakuutuksen ehdot sisältäen mm. omavastuut ja ikävähennykset.
Putkiremontin hinta on huomattavasti halvempi, jos se tehdään ennen vuotovahinkoa. Valtio tukee omakotitalon remontoijaa kotitalousvähennyksen avulla.

Putkivuodon kärsineen omakotitalon ikä on keskimäärin 28 vuotta

Omakotitaloissa putkivuoto tapahtuu keskimäärin 28 vuoden iässä, joten tällä hetkellä puhutaan jo 90-luvun puolivälin talojen peruskorjauksista. 1980-luvulla rakennettujen talojen käyttöveden putkisto-ongelmien on arveltu tyypillisesti johtuvan huonolaatuisesta kuparista. 80-luvulla yleistyivät myös lattialämmitykset, jotka asennettiin lähes aina käyttöveden kiertoputkistoon. Kiertävä käyttövesi pääsee kuluttamaan putkistoa huomattavasti enemmän kuin seisova vesi. Käyttövesiremontti ja sen tarve on erittäin tärkeää selvittää kaikissa alle 80 luvun taloissa, joissa putkisto on vielä vanhaa.

Torju vuotovahinko ja huolehdi putkiremontit kuntoon

Omakotitalon mahdollisimman pitkään elinkaareen kuuluu olennaisesti vastuu sen kunnossapidosta ja korjaustoimenpiteiden huolehtimisesta. Kaikki putkistot tulevat teknisen käyttöikänsä päähän ja ne tulee vaihtaa ajallaan. Näin talon kunto ja arvo säilyvät hyvänä. Tarkka kirjaaminen ja dokumentointi helpottavat kunnossapitoa, sekä mahdollista seuraavaa talon käyttäjää.

LÄHDE. Kuva. https://www.finanssiala.fi/julkaisut/vuotovahinkoselvitys-2012-2013-2/

Pyydä tarjous tai kysy lisää meiltä

Heräsikö kiinnostus? Kysy rohkeasti meiltä lisää mitä vaan asiaan tai palveluihimme liittyen, autamme mielellämme!

Mietityttääkö kotisi putkiston kunto? Selvitä se maksutta!

Kartoitus on omakotiasujille täysin maksuton, eikä sido sinua mihinkään.